havbruk

Vi bidrar med å forenkle, automatisere og skape trygge arbeidsplasser i en krevende og viktig bransje. En bransje som skaper store verdier for Norge.

Vi hjelper havbruksselskaper langs hele kysten med å effektivisere matproduksjonen ved hjelp av smarte løsninger i hele verdikjeden. Vi er Norges største leverandør av bredbåndskapasitet til oppdrettslokaliteter. Vårt komplette tilvekstsenter med løsninger for IT, nettverk, kommunikasjon og sikkerhet gir våre kunder en forenklet hverdag og effektiv fjerndrift. Med data fra våre sensorer, smart programvare og automatisering av prosesser gir vi våre kunder utvidet innsikt og beslutningsstøtte.

Kontakt oss for å komme i gang med din reise mot en datadrevet og bærekraftig drift.

Tjenester

Sikkerhetsradio

Radio er ikke lenger kun tale, nå også en løsning for HMS og arbeidsordrer.

Kombinasjon av data, automatisering og menneskelig ekspertise er veien mot fremtidig optimal og bærekraftig drift!

Alle snakker om data, digitalisering og mulighetsrommet dette kan skape. Men ikke alle har kapasitet og kunnskap til å komme i mål med dette arbeidet selv. Noen har kommet litt på vei, mens andre er helt i startfasen og usikker på veien videre.

De fleste trenger litt hjelp på veien mot å digitalisere og anvende data i sin daglige drift, og videre kunne hente ut verdien av dette.

En av utfordringene er at reisen ofte er ulik fra organisasjon til organisasjon, men nøkkelen er som oftes å «handle»- ta det første steget.

Din reise mot datadrevet drift vil kreve litt prøving og feiling, men også en mengde planlegging — gjerne flere steg om gangen. For å unngå å samle inn for mye data uten noe tydelig formål, kan du begynne med et lite pilotprosjekt.

Dette kan du senere skalere opp etter hvert som du får teken på det. Sørg for at dette prosjektet er med på å bidra til overordnede mål knyttet til reisen mot datadrevet drift, slik at du ikke risikerer å male deg inn i et meget dyrt hjørne.

Sverre Benjaminsen
CCO – havbruk
+47 975 88 326
Send e-post

Rull til toppen