Teknisk nett til E.C. Dahls Eiendom

E. C. Dahls Eiendom AS er den klart største eiendomsbesitteren i Trondheim, og eier helt eller delvis over 80 eiendommer i sentrum av byen. Med en så betydelig eiendomsportefølje er det viktig med IT-systemer som bidrar til forenklet administrasjon og vedlikehold.

Teknisk nett til E.C. Dahls Eiendom Les mer