Tjenester

Merdelink

Stabil trådløs kapasitet fra flåten og helt ut til merdekanten Oppdrettsanlegg har […]

Merdelink Les mer

Migrering

​iteam har lang erfaring og høy kompetanse innen flytting av servere og større plattformer

Migrering Les mer

Tilvekstsenter

Våre tilvekstsentre med løsninger for IT, nettverk, kommunikasjon og sikkerhet gir kundene våre en forenklet hverdag og effektiv fjerndrift. Her kombineres teknologi, erfaring og kunnskap for å håndtere den totale oversikten i et oppdrettsmiljø, samtidig som sikkerhet for personell og optimal fiskehelse blir ivaretatt.

Tilvekstsenter Les mer

Skroll til toppen