HR og lønn

Riktig data er en forutsetning for vellykkede lønnskjøringer. Veien dit er et integrert HR- og lønnssystem. Våre systemer for HR og lønn samler alt av personaldata på ett sted. De tilrettelegger for en strømlinjeformet informasjonsflyt på tvers av organisasjonen. En komplett lønnsløsning sikrer samtidig at tidsrapporter, utlegg og andre bestemmelser blir til korrekt lønn.

Det har skjedd et skifte i organisasjonen og HR sin rolle har endret seg. HR har tidligere vært ansett som en administrativ og operativ avdeling. Nå er HR en støttefunksjon med strategisk betydning, og evne til å påvirke resultater. Med iteam sine løsninger for HR og lønn kan du automatisere mange rutinemessige administrasjonsoppgaver.

Det trenger ikke å være så komplisert

iteam HR og lønn gjør det enkelt for ansatte å registrere fravær og søke om ferie. Standardiserte prosesser varsler relevante parter om oppgavene som blir tildelt, og systemet følger automatisk opp og gir påminnelser ved behov. For deg som leder betyr dette færre henvendelser og forespørsel. Du får full kontroll på fraværet og kan enkelt sette opp rapporter og analyser som kan brukes som grunnlag for tiltak.

Systemene er rollestyrt og det er virksomheten selv som bestemmer hvem som kan se og gjøre hva. Dersom du har en autorisert rolle, finner du all kritisk ansattinformasjon og dokumenter per ansatt på ett sentralt sted. Brukerdefinert arbeidsflyt gjør det enklere å overvåke og kontrollere HR-prosesser, noe som sikrer effektiv kommunikasjon og presis håndtering av oppgaver.

Våre systemer gjør det enkelt for den ansatte å sende inn sykmeldingen digitalt. Systemene er integrert med de offentlige portalene for automatisk innsending av informasjon, og systemene er oppdatert i forhold til regler slik at du som bruker ikke trenger å kunne dem. Systemet gir både leder og ansatt de påminnelsene de trenger.

Ved hjelp av sin egen mobiltelefon kan ansatte effektivt føre reiseregning hvor og når som helst. Som leder vil du oppleve en enklere hverdag og godkjenningsprosess, med mindre manuell inntasting.

Glem hundrevis av mail i innboksen, og spar tid og ressurser. Nå kan de ansatte trygt og enkelt motta lønnsslipp rett på mobilen, på en moderne og effektiv måte.

Svein Misfjord

Senior Salgskonsulent

+47 98233091

svein.misfjord@iteam.no

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Skroll til toppen