Sikkerhetstrusselen mot bedrifter og privatpersoner er økende. Metodene som benyttes utvikles stadig og det har etter hvert blitt vanskeligere å skille mellom det som er ekte og det som er laget for å få tilgang til din informasjon.

Gjennom tekniske barrierer, rutiner og prosedyrer kan vil sikre oss. Gjennom jevnlig opplæring av ansatte i hva de skal se etter og hvordan de skal handle kan vi sikre oss enda bedre. Vi i iteam tilbyr sikkerhetsopplæring som både tester de ansattes evne til å oppdage trusler, samt gir dem opplæring i temaet for å trygge den enkelt i møte med stadig mer sofistikerte svindelmetoder.

Hvordan øke kompetansen på IT-sikkerhet?

Det er sammen med deg vi blir enige om hvilket behov din bedrift har. Noen trenger et enkelt kurs, mens andre ønsker full sikkerhetsopplæring med jevnlige tester av hvor sikker man er.

Kurs:
Vi avholder kurs på teams som deles inn i to bulker. Hvor det settes av 1 time til innføring i GDPR og 2 timer på IT-sikkerhet. Dette kurset vil passe til alle medarbeiderne i bedriften.

Full sikkerhetsopplæring:
Inkluderer også opplæring i form av kurs, men det er et mer omfattende oppsett som også vil teste IT-sikkerheten til din bedrift underveis i opplæringen og i etterkant av opplæringen. I tillegg får du en sluttrapport som viser hvor mange som har fullført treningskampanjene, hvor mange som har gått i fella på våre «phishing-angrep» mm.

Solveig Røkenes

Leder utvikling

+47 47668829

solveig.rokenes@iteam.no

Scroll to Top