Tilvekstsenter

Våre tilvekstsentre med løsninger for IT, nettverk, kommunikasjon og sikkerhet gir kundene våre en forenklet hverdag og effektiv fjerndrift. Her kombineres teknologi, erfaring og kunnskap for å håndtere den totale oversikten i et oppdrettsmiljø, samtidig som sikkerhet for personell og optimal fiskehelse blir ivaretatt.

Tilvekstsenter Les mer