Moderne arbeidsplasser

Omtrent halvparten av arbeidstakerne i Norge har nærmest vokst opp med en smarttelefon mellom hendene. Teknologi er en naturlig og integrert del av dagliglivet, og de forventer den samme tilnærmingen til verktøy og systemer på jobb. De forventer mobilitet og fleksibilitet.

Pandemien har tvunget fram og akselerert en utvikling vi har sett over tid, hvor vi i større grad veksler mellom hjemme- / bortekontor og fysisk oppmøte på jobb. I en slik hverdag må medarbeiderne kunne arbeide sikkert fra hvor som helst, på hvilken som helst type enhet.

For oss handler moderne arbeidsplasser om å levere løsninger som forbedrer medarbeidernes tilfredshet og produktivitet. Og som legger til rette for sikker, sømløs kommunikasjon og samarbeid internt og på tvers av lokasjoner og plattformer.

Skroll til toppen