Da vi skulle definere kjerneverdiene våre, var det viktig at de først og fremst speiler bedriftskulturen vår; hvem vi er og hva vi står for. Og det var helt åpenbart at vi måtte finne og formulere disse sammen. Eller iteam, som vi pleier å si.

Derfor gjennomførte vi en undersøkelse blant samtlige medarbeidere, hvor spørsmålet var ganske enkelt:  

Hvilke kjerneverdier er det viktigst for deg at du, dine kollegaer og bedriften vår representerer?

Etter å ha gjennomgått alle besvarelsene, satt vi igjen med disse:

Ærlig

Vi har evne og vilje til å handle selvstendig, ærlig og redelig.

Smart

Vi tør å tenke nytt og annerledes i jakten på best mulige løsninger og resultater.

Tilgjengelig

Vi er til stede lokalt, og alltid tilgjengelig for hverandre og kundene våre.

Innovativ

Vi søker alltid forbedring og fornyelse for å tilpasse oss og kundene våre til framtidige endringer.

Løsningsorientert

Vi identifiserer og definerer alltid problemer før vi løser dem.

Rull til toppen