Azure Virtual Desktop

Hele verden trenger IT-systemer som gjør oss mer mobile. Flere jobber fra hjemmekontor, og derfor må vi sørge for digitale løsninger som gjør oss effektive og produktive uten at det går på bekostning av sikkerhet og produktivitet.

Mange av våre kunder har det siste året kjørt gode digitaliseringsprosesser, og oppnådd en effektiv og sømløs arbeidsdag ved hjelp av riktig sammensatt teknologi. Med globale og standardiserte skytjenester har de fått korte leveransetider på brukervennlige løsninger, som kan skaleres både opp og ned iht. dagens og fremtidige behov.

Digital transformasjon stiller store krav til teknologiske byggesteiner i design av moderne tjenester. En sentral byggestein, er terminalservere, som benyttes til distribusjon av applikasjoner/fagsystemer fra datasenteret ut til brukerne. Tradisjonelt sett har «Citrix» og «Remote Desktop» vært mye brukt til dette. Nå har imidlertid Microsoft utviklet Windows Virtual Desktop, en løsning som inneholder den funksjonaliteten både små og store virksomheter trenger. Og har du et Microsoft miljø i dag på klientene dine, så er det svært sannsynlig at du allerede har de lisensene du trenger for å benytte løsningen.

Hva er Azure Virtual Desktop?

AzureVirtual Desktop er verdens mest moderne terminalserverløsning. Den leveres som en skytjeneste i Microsoft Azure, og som har en kostnadsfri lisens hvis du allerede har Microsoft 365. Du får enkel og sømløs tilgang til applikasjoner og fagsystemer og er fullintegrert med Microsoft 365 (Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneDrive for Business, m.fl.). Dermed kjenner du deg igjen i brukergrensesnittet, og du får tilgang til den samme funksjonaliteten som du er vant med fra din egen PC.

Gjennomgående innlogging

Med Azure Virtual Desktop kan du jobbe fra alle typer enheter, uavhengig av hvor du er. Ved bruk av gjennomgående innlogging («Single Sign-On») og tilgangsstyring får du full kontroll på deling av- og tilgang til informasjon på en sikker og skalerbar måte.

De fleste av oss har fått flere brukeridentiteter gjennom ulike tjenester, der vi har unike brukernavn og passord for hver enkelt tjeneste. For å oppnå en god struktur på IT-løsningen, og for å gjøre den håndterbar ift.  brukervennlighet og sikkerhet, er det avgjørende å knytte forskjellige tjenester mot 1 identitet og 1 brukerflate. Da trenger du kun 1 innlogging for å få tilgang til alle tjenestene, uavhengig av hvem som har levert dem og hvor de hentes fra.

Kostnadssammenligning

I lokale datasentre er Microsoft allerede den største kostnaden i dag. Gjennom bruk av de nye skyløsningene, betyr det at du mest sannsynlig kan redusere de totale kostnadene ved å utnytte Microsoft-lisensene du allerede har kjøpt til flere tjenester enn du benytter dem til i dag.

Vår erfaring er at Azure Virtual Desktop skalerer særdeles godt, og spesielt i større miljøer. I følgende eksempel har vi synliggjort hvilke summer vi snakker om:

En bedrift med 200 ansatte kan få et komplett terminalservermiljø med 16 terminalservere, applikasjonsserver med backup, ferdig driftet og håndtert til kr 149,-/bruker/mnd. med Windows Virtual Desktop. Det eneste tillegget er evt. Microsoft 365-lisenser for de som evt. ikke har det.

Til sammenligning har et tradisjonelt Citrix-miljø en ekstra lisenskostnad til Citrix på $10 (ca. kr 83,-) pr bruker/mnd., samt kostnader og tidsbruk relatert lisens og serverkapasitet for de spesifikke Citrix tjenestene (eks Netscaler). Servermiljøet for disse to løsningene vil prinsipielt sett være likt uavhengig av hvilken terminal serverløsning du benytter. Det betyr at man først og fremst kan se en kostnadsreduksjon på alle sine Citrix-lisenser, men mulighetene for kapasitetsjustering er såpass store, at man mest sannsynlig også vil ha reduserte serverkostnader i et Azure Virtual Desktop miljø sammenlignet med et tradisjonelt Citrix miljø.

Skroll til toppen