Bærekraft for iteam

iteam har tatt en strategisk beslutning om å jobbe langsiktig med bærekraft. Våre bærekraftsmål skal harmonere med våre verdier: tilgjengelig, ærlig og løsningsorientert.

iteam ønsker å finne bærekraftsutfordringer og bidra til å løse dem gjennom tjenester og innovasjon. Våre tjenester skal hjelpe våre kunder til å skape en mer bærekraftig hverdag, som igjen fører til at deres kunder og samfunnet rundt får positive ringvirkninger. Vi mener at smarte og grønne IT-løsninger vil gjøre en forskjell som tjener både mennesker og planeten vår.

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. iteam skal selvfølgelig støtte opp disse bærekraftsmålene og har valgt ut 3 områder hvor vi har størst mulighet til å påvirke.

Industri, innovasjon og infrastruktur

Vi skal gjøre norsk næringsliv mer bærekraftig ved å være en nøkkelspiller inn mot digitalisering og oppgradering av IT-infrastruktur.

Våre tjenester og vår kompetanse samlet – gir oss det beste utgangspunktet for innovasjon og utvikling. Vi reduserer egne og kunders fotavtrykk ved å muliggjøre digital kommunikasjon på tvers av lokasjoner og dermed reduserer behov for å reise.

Bærekraftige byer og samfunn

Ved hjelp av global IT skal vi være en viktig bidragsyter til utvikling av byer og lokalsamfunn.

iteam skal i samarbeid med lokalt næringsliv bidra til å gjøre byer og samfunnet med bærekraftig. Våre tjenester skal alltid utvikles med et bærekraftig perspektiv, slik sikrer vi at vi bidrar til utvikling av smarte bygninger, transportsystemer, målesystemer, helsetjenester og et fokus på å skape et renere miljø i havet.

Livet i havet

Vi har unik kunnskap og en faktabasert tilnærming for bruk av IT i havbruksnæringen.

For oss er det viktig at teknologi støtter biologi, ikke omvendt. Våre teknologiske løsninger for industrien gjør det mulig å produsere fisk bærekraftig, og med mindre miljøpåvirkning ved å redusere havforurensning og havforsuring.

Våre strategiske ESG-mål:

Å jobbe strategisk med bærekraft er noe som vil skape verdi – både for omgivelsene våre og oss som selskap. Vårt arbeid med ESG (miljø, sosiale forhold og virksomhetsstyring.) skal være tydelig kommunisert til våre omgivelser og omhandler:

Miljøfyrtårn
  • Alle våre kontorer er miljøfyrtårnsertifisert innen 2024
Våre medarbeidere
  • Mangfold
  • Medarbeidertilfredshet
  • Kjønnsbalanse
  • Gode betingelser
  • CO2-utslipp
  • Sykefravær
Kunder
  • Antikorrupsjon
  • Integritet i våre leveranser
Leverandører
  • Vi velger leverandører og samarbeidspartnere som har et etablert fokus og arbeider systematisk med bærekraft i sin daglige drift.
Skroll til toppen