Integritet og samsvar

Våre verdier

Da vi skulle definere kjerneverdiene våre, var det viktig at de først og fremst speiler bedriftskulturen vår; hvem vi er og hva vi står for. Og det var helt åpenbart at vi måtte finne og formulere disse sammen. Eller iteam, som vi pleier å si.

Derfor gjennomførte vi en undersøkelse blant samtlige medarbeidere, hvor spørsmålet var ganske enkelt:  

Hvilke kjerneverdier er det viktigst for deg at du, dine kollegaer og bedriften vår representerer?

Etter å ha gjennomgått alle besvarelsene, satt vi igjen med disse:

Tilgjengelig

Vi er til stede lokalt, og alltid tilgjengelig for hverandre og kundene våre.

Ærlig

Vi tør å si hva vi mener, og har evne og vilje til å handle selvstendig, ærlig og redelig.

Løsningsorientert

Vi liker å tenke nytt og knekke nøtter, og søker alltid forbedring og fornyelse for å skape best mulige løsninger og resultater.

Vårt samfunnsansvar

iteam er et av Norges raskest voksende IT-selskaper, med over 30 avdelinger fra Svalbard i nord til Kristiansand i sør. Det er lokalt vi opererer og hvor verdiskapningen skjer. Derfor er det viktig at vi ikke bare gjennom våre leveranser er en bidragsyter til utvikling av byer og lokalsamfunn, men også ved å tilby trygge og gode arbeidsplasser.

Ved lokal tilstedeværelse gjør iteam det attraktivt for ungdom å flytte hjem igjen etter studier andre steder. Og som lærebedrift bidrar vi med fagutdanning i lokalmiljøene vi er en del av. Vår sponsorstrategi er også rettet lokalt, hvor vi prioriterer lokale lag, foreninger, frivillige organisasjoner, kultur og aktiviteter for barn og ungdom framfor nasjonale sponsoravtaler.

Våre bærekraftsmål

iteam har tatt en strategisk beslutning om å jobbe langsiktig med bærekraft. Våre tjenester skal hjelpe våre kunder til å skape en mer bærekraftig hverdag, som igjen fører til at deres kunder og samfunnet rundt får positive ringvirkninger. Vi mener at smarte og grønne IT-løsninger vil gjøre en forskjell som tjener både mennesker og planeten vår.

Våre etiske retningslinjer (Code of Conduct)

Våre etiske retningslinjer er utarbeidet for å fremme og opprettholde en sosial og miljømessig drift og adferd fra iteam, våre medarbeidere og våre samarbeidspartnere.

Som en del av vår ESG-agenda er iteam forpliktet til å forhindre faktiske eller potensielle negative innvirkninger på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold på tvers av virksomheten vår. Vi søker kun å engasjere oss med leverandører og forretningspartnere som forplikter seg til høye standarder for menneskerettigheter og arbeidsforhold, og forventer at også deres samarbeidspartnere utfører sine forretningsoperasjoner i samsvar med internasjonalt anerkjente prinsipper for ansvarlig forretningsatferd.

Respektere menneskerettigheter

iteam er forpliktet til å respektere og beskytte grunnleggende menneskerettigheter, ikke bare overfor våre medarbeidere, men også enhver annen som blir berørt av vår virksomhet. Vi forventer at alle medarbeidere, forretningspartnere og andre parter som er direkte knyttet til vår virksomhet, produkter og tjenester er tilsvarende engasjert i å respektere internasjonalt anerkjente menneskerettigheter.

Respektere mangfold

Vi forventer at enhver som handler på vegne av iteam opptrer med høflighet og respekt, uavhengig av hudfarge, kjønn, etnisk eller sosial opprinnelse, funksjonsevne, seksuell orientering, tro, osv. Vi tror på like muligheter for alle.

Bidra til miljømessig bærekraftig næringsaktivitet

iteam er forpliktet til og arbeider for å sikre miljøvennlig og energieffektiv næringsaktivitet, og at miljøpåvirkningene reduseres der det er mulig. Selskapet fokuserer kontinuerlig på miljøvennlige forbedringer, og har blant annet etablert gjenbruksordninger for brukt IT-utstyr.

Motarbeide korrupsjon

iteam og alle våre medarbeidere skal motarbeide alle former for korrupsjon, hvitvasking og bedrageri. Korrupsjon er uakseptabel forretningsførsel, og utgjør en trussel mot rettferdig konkurranse og undergraver legitim næringsaktivitet.

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger

Vi jobber for å fremme og opprettholde en sosial og miljømessig drift og adferd fra iteam, våre medarbeidere og samarbeidspartnere. Ved å gjennomføre aktsomhetsvurderinger før vi inngår samarbeid med en tredjepart, kan vi unngå negative påvirkninger på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Generelt

iteam gjennomfører aktsomhetsvurderinger relatert til tredjeparter for å søke å redusere risikoen for at vi forårsaker, bidrar til eller er direkte linket til mulige eller faktiske negative påvirkninger på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Grunnlaget for våre aktsomhetsvurderinger er nedtegnet i en instruks med retningslinjer for hvordan vi skal gjennomføre aktsomhetsvurderingene, når, og av hvem. Den fastsetter også kvartalsvis rapportering til styret, samt hvem som kan kontaktes ved spørsmål rundt Åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger.

Avdekkede konsekvenser og risiko

Ingen av våre samarbeidspartnere opererer i en jurisdiksjon kjent for høy risiko for korrupsjon, bestikkelser, brudd på menneskerettigheter, dårlige arbeidsforhold, o.l. De opererer heller ikke innenfor bransjer der den iboende risikoen er høy. Og de har operert i det norske markedet i mange år. Det er ikke oss bekjent at noen av våre samarbeidspartnere har vært dømt for brudd på noen av de ovennevnte negative påvirkningene; eller at de har forbindelser til statstjenestepersoner eller politisk eksponerte personer. Våre samarbeidspartnere er som regel notert på børs enten i EU/EØS eller USA. Derfor anser vi risikoen som lav for negativ påvirkning.

Tiltak

Våre aktsomhetsvurderinger i 2022 har ikke avdekket noen brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold hos våre samarbeidspartnere. Vi har derimot avdekket at en av produsentene som våre samarbeidspartnere har samarbeidet med, kan være involvert i brudd på menneskerettigheter i Kina. Tiltak er iverksatt, og vi har stoppet alle leveranser relatert den aktuelle produsenten. Ut over det er det ingen planlagte tiltak, annet enn at vi fortsetter det viktige arbeidet med aktsomhetsvurderinger. Og vi fortsetter ufortrødent med å sikre at vi handler i tråd med internasjonalt anerkjente prinsipper for ansvarlig forretningsatferd.

> Her kan du laste ned vår redegjørelse for aktsomhetsvurderinger

Dersom du har spørsmål, trenger mer informasjon, eller ønsker å sende oss relevant informasjon vedr. Åpenhetsloven, kan du kontakte oss på samsvar@iteam.no, eller ringe 79 00 50 00.

Skroll til toppen