Entreprenør

Bygg- og anleggsbransjen er Norges største distriktsnæring og nest største fastlandsnæring, og bidrar til verdiskaping og arbeidsplasser over hele landet.

Bare innenfor den utførende delen av bygg og anlegg var det i 2019 over 57 000 bedrifter, 260 000 ansatte, og selskapene omsatte for over 626 milliarder. Bedriftsstrukturen består av alt fra enkeltpersonforetak til store selskaper som omsetter for titalls milliarder kroner.

Effektiviteten i bygg- og anleggsbransjen har falt de siste årene, samtidig har bransjen lav grad av digitalisering. Tall fra 2018 viser at produktiviteten i privat sektor i fastlands-Norge har økt med 30 prosent siden år 2000, mens den har falt med ti prosent i bygge- og anleggsbransjen i samme tidsrom.

Det er mange utfordringer ved å ligge bakpå i forhold til den teknologiske utviklingen, spesielt for en så arbeidsintensiv og allsidig bransje med mange aktører involvert. Manuelle prosesser gir økt rom for feil, dårlig samhandling og informasjonsflyt kan bidra til dårlig økonomistyring i prosjektene, og utdaterte klienter og løsninger utgjør en trussel i forhold til IT-sikkerhet.

Våre kunder innen bygg- og anleggsbransjen har sett fordelene med digitalisering i praksis. Ikke bare gjennom kostnadseffektivisering. Men også ved at våre skyløsninger legger til rette for sikker, sømløs kommunikasjon og samhandling internt og på tvers av lokasjoner og plattformer.

Jack Markus Anthonsen

CCO Skytjenester

+47 97038000

jack.markus.anthonsen@iteam.no

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Skroll til toppen