Tjenester

Sikre og smarte IT-løsninger for moderne arbeidsplasser

iteam tilbyr global IT til bedriftsmarkedet i Norge. Vi liker imidlertid å kalle oss en nasjonal lokalleverandør. For det er lokalt vi opererer. Og med aktiv kunnskapsdeling og en felles tjenesteportefølje, kan vi levere de samme sikre og smarte IT-løsningene like godt til våre lokale kunder som til våre nasjonale.

Sikkerhet

Halvparten av norske bedrifter har opplevd en eller annen form for dataangrep, og problemet vokser for hvert eneste år. Nettkriminalitet har blitt en profesjonell industri, og med AI har hackerne fått tilgang til nye verktøy som hjelper dem å utvikle avanserte strategier for angrep mot IT-sikkerhetsløsninger. Dette betyr at norske virksomheter i dag lever mer eller mindre i en konstant trusselsituasjon.

Sikkerhet kan defineres som en tilstand med fravær av uønskede hendelser, eller frihet fra fare og frykt. Når man ikke kan fjerne eksterne trusler eller frykten for dem, må man iverksette tiltak som i størst mulig grad forhindrer dem fra å lykkes i sine angrep. Man må være forutseende, og bygge et sterkt forsvar.

Hos iteam handler IT-sikkerhet om nettopp dette; å ruste kundene våre best mulig med oppdatert kunnskap, verktøy og løsninger som forebygger angrep og beskytter virksomhetens maskiner, enheter, infrastruktur, informasjon, tjenester og verdier.

IT-sikkerhet

Vi sier gjerne at IT-sikkerhet starter i hodene hos folk. Men hvis IT-systemene ikke er analysert og tilrettelagt, og medarbeiderne ikke har fått opplæring i informasjonssikkerhet,…

Les mer

Moderne arbeidsplasser

Over halvparten av arbeidstakerne i Norge har vokst opp med en smarttelefon mellom hendene, og teknologi er en naturlig og integrert del av dagliglivet. Derfor forventes det også moderne IT-løsninger på arbeidsplassen. 

iteam 365

Vår skybaserte pakkeløsning iteam 365 bidrar til økt IT-sikkerhet, enklere pålogging, integrasjon mellom bedriftens systemer, sikker deling av filer og effektiv kommunikasjon og samhandling.
Les mer

Øvrige tjenester:

Skytjenester

iteam er en av de største leverandørene i Norge på skytjenester fra Microsoft Azure. Vi har også egne datasentre i Norge, og er dermed en av de mest fleksible og kompetente skyleverandørene for alle typer bransjer i landet.

iteam serversky

iteam serversky er en moderne og fleksibel skyplattform som gir dine medarbeidere enkel og sikker tilgang til fagapplikasjoner, dokumenter og kontorstøtteverktøy. Fra hvor som helst, med…
Les mer

Øvrige tjenester:

Nettverk & kommunikasjon

Vi kobler oss stadig på flere enheter og apper, informasjonsmengden øker, og bruk av hjemmekontor har nærmest blitt standard. Dette krever raske, sikre og stabile nettverks- og kommunikasjonsløsninger. 

Nettverk

Vår nettverkstjeneste er en komplett driftet og overvåket løsning. Vi kan teknologi, og vet at sikkerhet, skalerbarhet og kapasitet er tre forutsetninger for et godt fungerende,…
Les mer

Øvrige tjenester:

Havbruk

iteam er Norges største leverandør av bredbåndskapasitet til oppdrettsnæringen, og bidrar til effektiv matproduksjon ved hjelp av sikre og smarte løsninger i hele verdikjeden.

Tilvekstsenter

Våre tilvekstsentre med løsninger for IT, nettverk, kommunikasjon og sikkerhet gir kundene våre en forenklet hverdag og effektiv fjerndrift. Her kombineres teknologi, erfaring og kunnskap for…
Les mer

Øvrige tjenester:

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om våre tjenester:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Skroll til toppen