iteam tilbyr global IT til bedriftsmarkedet i Norge.

Vi liker imidlertid å kalle oss en nasjonal lokalleverandør. For det er lokalt vi opererer. Og med aktiv kunnskapsdeling og en felles tjenesteportefølje, kan vi levere de samme smarte og sikre IT-løsningene like godt til våre lokale kunder som til våre nasjonale.

Sikre løsninger

Halvparten av norske bedrifter har opplevd en eller annen form for dataangrep, og problemet vokser for hvert eneste år. Nettkriminalitet har blitt en profesjonell bransje, noe som tilsier at norske virksomheter i dag lever mer eller mindre i en konstant trusselsituasjon.

Sikkerhet kan defineres som en tilstand med fravær av uønskede hendelser, eller frihet fra fare og frykt. Når man ikke kan fjerne eksterne trusler eller frykten for dem, må man iverksette tiltak som i størst mulig grad forhindrer dem fra å lykkes i sine angrep. Man må være forutseende, og bygge et sterkt forsvar.

Hos oss i iteam handler IT-sikkerhet om nettopp dette; å ruste våre kunder best mulig med oppdatert kunnskap, verktøy og løsninger som forebygger angrep og beskytter virksomhetens maskiner, enheter, infrastruktur, informasjon, tjenester og verdier.

Smarte løsninger

Det finnes i dag et utall dingser, apper og løsninger på markedet som skal gi deg en smartere hverdag og et smartere hjem. Formålet kan være alt fra lys- og lydstyring til bedre inneklima og økt sikkerhet. I bunn og grunn handler det om automatisering og smart bruk av teknologi.

Det er samme tankesett og prinsipp vi har rundt våre leveranser av smarte IT-løsninger til kundene våre. Vår kunnskap kombinert med global teknologi gjør at vi kan bidra til forenkling, forbedring og automatisering av arbeidsprosesser som tidligere har kostet virksomheter uforholdsmessig mye hodebry, tid og penger.

iteam er en landsdekkende leverandør av IT-drift og -løsninger. Vårt nære samarbeid med verdens største IT-selskaper gir oss tilgang til global IT som kan omsettes til smarte løsninger for våre lokale kunder.

Moderne arbeidsplasser

Omtrent halvparten av arbeidstakerne i Norge har nærmest vokst opp med en smarttelefon mellom hendene. Teknologi er en naturlig og integrert del av dagliglivet, og de forventer den samme tilnærmingen til verktøy og systemer på jobb. De forventer mobilitet og fleksibilitet.

Pandemien har tvunget fram og akselerert en utvikling vi har sett over tid, hvor vi i større grad veksler mellom hjemme- / bortekontor og fysisk oppmøte på jobb. I en slik hverdag må medarbeiderne kunne arbeide sikkert fra hvor som helst, på hvilken som helst type enhet.

For oss handler moderne arbeidsplasser om å levere løsninger som forbedrer medarbeidernes tilfredshet og produktivitet. Og som legger til rette for sikker, sømløs kommunikasjon og samarbeid internt og på tvers av lokasjoner og plattformer.

Her er et utvalg fra vår tjenestekatalog:

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om våre tjenester:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Skroll til toppen