Bærekraft i skyen

Hvor du velger å lagre dataene dine er avgjørende for miljøavtrykket.

Nye teknologier og prosesser endrer økonomien, arbeidsmarkedet og samfunnet i en rasende fart, og omfanget i dag er på nivå som ved oppdagelsen av elektrisiteten. Det er ikke uten grunn at epoken vi er inne i nå betegnes som Industri 4.0, også kalt den fjerde industrielle revolusjon.

Den største driveren av teknologiske framskritt er skytjenester. Disse gjør det mulig for bedrifter å få tilgang til nesten ubegrenset datakraft med kun et tastetrykk. Vi kan nå enkelt samle, lagre, og analysere data i en enestående skala og hastighet som man tidligere bare kunne drømt om.
Men selv om skyen muliggjør vårt enorme potensial, reiser det spørsmål ved miljøpåvirkningen av denne eksponentielle veksten. Etter hvert som verdens bruk av skytjenester akselererer, øker også energien som forbrukes i skyen.

Hvordan kan man så redusere bedriftens karbonavtrykk ved bruk av skytjenester?

For å lykkes med en bærekraftig utvikling må vi etterstrebe «netto null» utslipp og fjerne / fange like mye karbon som det slippes ut hvert år. I og med at bruken av IT akselerer må også IT-tjenester og databehandling utføres med et minst mulig miljøavtrykk.
Den største miljøutfordringen ved IT er ineffektiv energi- og ressursbruk. Administrering og behandling av data på lokale servere øker karbonutslippene kraftig. Tradisjonelle lokale servere er ofte overdimensjonerte, står påslått 24/7 og kaster bort opp mot 90% av energiforbruket.
Det som virkelig monner er å flytte fra lokale servere til færre og større datasentre med langt bedre energiutnyttelse og karbonnøytral drift. Ved å nyttiggjøre seg av datasentrenes betydelige stordriftsfordeler reduseres det totale IT -forbruket av energi og dermed karbonutslippet. Samtidig oppnår bedriften større fleksibilitet og bedre skalerbarhet ved at man kun kjøper den datakraften man trenger, når man trenger den.

Betydelig mindre fotavtrykk i skyen.

Om man sammenligner miljøavtrykket ved databehandling i skyen med lokale servere hos bedriften ser man tydelige bærekraftsfordeler. Kjører man tre av Microsofts forretningsprogrammer – Exchange, SharePoint og Dynamic CRM – reduseres karbonutslippene gjennomsnittlig med:

 90% eller mer for små virksomheter (per ~ 100 brukere)
• 60% til 90% for mellomstore virksomheter (per ~ 1000 brukere)
• 30% til 60% for store virksomheter (per ~ 10 000 brukere)

Etterspørselen etter databehandlingstjenester er økende og uunngåelig, men vi mener det er viktig å understøtte denne veksten så ansvarlig som mulig. Som tallene ovenfor viser, er det mulig for næringslivet å redusere det IT-relaterte karbonavtrykket betydelig ved å flytte til skyen. På denne måten kan alle bidra til å minimere miljøavtrykket, samtidig som stadig mer av livene våre digitaliseres.

Skroll til toppen