Bedre infrastruktur til forskningsinstitusjon på Svalbard

Ny-Ålesund er et senter for internasjonal arktisk vitenskapelig forskning og miljøovervåking. Kings Bay AS’ visjon er å støtte «arktisk forskning og miljøovervåkning» og selskapets hovedoppgave er å være en tilrettelegger for Ny-Ålesund.

Ny-Ålesund (Kings Bay) er en forskningslandsby på Svalbard. Alt fra NASA, Norsk Polarinstitutt til kinesiske forskere leier seg inn her. Vi i iteam gjorde en større jobb med infrastrukturen.

Ny-Ålesund er en forskningslandsby og senter for internasjonal «arctic scientific research and environmental monitoring». Kings Bay AS’ eier bygningene og drifter byen, og leier ut plasser til forskerne. Her foregår alt fra romforskning til forskning rundt geografi, hav og miljø.

– Vi måtte planlegge godt for å unngå nedetid ved oppgradering. For når vi først ble flydd ut, så kunne vi ikke dra hjem for å hente en ekstra kabel, forteller Stian Løkser i iteam.

1

NASA forsker på nordlysfenomen

Forskerne kommer fra hele verden, blant annet flere fra Kina, Japan, Korea og USA.

– NASA har vært her og skutt opp raketter for å forske på nordlysfenomen. Ellers er det mye forskning rundt klima og luftkvalitet, og geografi. Forskerne kommer fra hele verden, blant annet flere fra Kina, Japan, Korea og USA, forklarer Morten J. Johansen.

Han er Teknisk sjef i Kings Bay AS og en av 28 ansatte som arbeider i administrasjonen i «byen». Hvor mange forskere det er der varierer fra 40 til 180, og de fleste er der i et par måneder av gangen.

– Vi leverer all infrastruktur i byen, alt fra å understøtte forskning til å sørge for at brannvarsling fungerer. Selv om vi er en liten plass er vi på mange områder like komplisert styringsmessig som en kommune, forteller Johansen.

De hadde et stykkevis og delt infrastruktur med mange ulike produktleverandører.

– Det er kabelinternett, med kabler fra bygning til bygning, ikke wifi. Dette fordi wifi kan påvirke forskningsutstyr, sier Løkser.

Serverne, som var plassert i Ny-Ålesund, var det på tide å bytte, og en del av nettverksutstyret var blitt ukurant.

– Vi i iteam skulle flytte alle servere og konsolidere servertjenestene i skyen med Microsoft 365 og Azure, sier Løkser.

2

Byttet ut 1000vis av nettverkspunkt

Alle PC’er ble byttet ut med nye PC’er med Windows 10, og alt av nettverksutstyr ble byttet.

Alle PC’er ble byttet ut med nye PC’er med Windows 10, og alt av nettverksutstyr i hele byen, som besto av 70 bygg, ble byttet.

– Flere 1000 nettverkspunkter ble byttet og brannmurer oppgradert, noe som var en enorm oppgradering. Nå blir det lettere for Kings Bay å drifte og komme opp på dagens moderne infrastruktur, sier Løkser.

Det var mye utstyr som skulle tas med ut, og det måtte planlegges godt på forhånd. Ny-Ålesund er det nordligste punkt på Svalbard med aktivitet, og den eneste måten å komme dit på er å flys ut med propellfly.

– Det tar 45 minutter å fly fra Longyearbyen. Alt av transport, overnatt og så videre ordnes av Kings Bay. Det er et lukket samfunn hvor man inviteres inn for en periode, forklarer Stian Løkser.

– Logistikkbiten var også viktig for oss. At ikke iteam satt her og nappet ut kontakten til en server uten å ha alt det nye på plass, sier Johansen.

3

Kun minutter med nedetid

– Vi skiftet ut alt av hardware og software og hadde nedetid på et par minutter.

En annen helt kritisk faktor var at prosjektet måtte gjennomføres så å si uten nedetid.

– Eneste kommunikasjonen vi har med verden er via fiberkabel, vi har verken mobilnett eller wifi. Ved nedetid vil vi være helt uten mulighet til å oppnå kontakt med omverden, forklarer Johansen.

Fire mann fra iteam ble flydd ut for noen uker om gangen.

– Når vi var der ute arbeidet vi kort og konsentrert. Vi hadde forberedt skytjenestene og gjort klart for migrering mellom fysisk IT og skytjenester, forteller Stian Løkser.

Forarbeidet var gjort og jobben i Ny-Ålesund gikk veldig bra.

– Vi skiftet ut alt av hardware og software og hadde nedetid på et par minutter. Det gikk veldig smertefritt, sier Løkser.

4

En bedre IT hverdag

– Nå kan jeg jobbe like enkelt om jeg er her ute, jobber hjemmefra eller er på reise.

Med den nye IT-infrastrukturen har forskerne fått enda bedre forutsetninger, ved økt hastighet og stabilitet i nettet. Og for administrasjonen er det flere fordeler.

– Vi slet med utfordringer med kommunikasjon med server tidligere. Det er en ny hverdag nå. Nå kan jeg jobbe like enkelt om jeg er her ute, jobber hjemmefra eller er på reise, forteller Johansen.

De har fått satt opp Skylar 365 som bygger på Windows Virtual Desktop. Det fungerer slik at hele Windows miljøet på Morten sin PC og programmene han bruker ligger ikke lagret på hans PC men i skyen. Noen fordeler med det er blant annet at hvis Morten mister eller får ødelagt PCen, så kan han kjøpe/få ny PC og få tilgang til akkurat samme PC miljø (filer, programmer etc) med få tasteklikk. Den PCen han mistet kan «wipes clean» med et tastetrykk fra nettet, slik at ingen andre kan få tilgang til informasjon.

– Det har jeg ikke fått bruk for enda, men det er viktig. Jeg er avhengig at å alltid ha tilgang til filer og programmer uansett hva som skjer, sier Johansen.

For det er klart – administrasjonen må fungerere for at forskningsbyen skal fungere. Nå fungerer den enda bedre enn før, og Kings Bay AS er fornøyde.

– Jeg må berømme teamet fra iteam når det gjelder hvordan de arbeidet for å få til selve omleggingen. De var veldig fokusert på å få dette til å fungere, og vi opplevde lite utfordringer, avslutter Morten Johansen, teknisk sjef i Kings Bay AS.

Skroll til toppen