Belltech blir med iteam!

Stavanger-baserte Belltech Computer AS tilbyr et bredt utvalg innen PC, servere, nettverk, programvare, sky- og konsulenttjenester til bedrifter i Rogaland. Nå blir de en del av iteam, som er et av Norges raskest voksende IT-selskaper med mer enn 30 lokasjoner fra Svalbard i nord til Kristiansand sør.

Spennende for hele regionen

«Dette er en utrolig spennende mulighet for både oss, kundene våre og regionen vår», sier daglig leder Johnny Hinna i Belltech. «Selskapets suksess så langt er basert på dyktige medarbeidere og god kundeservice, selvfølgelig kombinert med ettertraktede produkter og tjenester. Dette har resultert i at vi har hatt en stadig økende oppdragsmengde, lønnsom vekst og god likviditet siden oppstarten i 1991», forteller Hinna.

«Vi kom til et punkt hvor valget stod mellom å fortsette i nåværende skala, eller om vi skulle vokse sammen med noen andre. Etter samtaler med flere interessenter ble det klart at vi ønsker å reise videre sammen med iteam og bygge en sterk, nasjonal merkevare innen IT. Salget gjør at vi tilføres ny kompetanse, kraft og kapital som lokalt vil merkes gjennom bredere utvalg og enda bedre og smarte tjenester. Vi skal fortsatt levere IT-løsninger lokalt med samme mannskap, og får i tillegg tilgang til et nasjonalt IT-kompetansenettverk og mulighet for å vokse i et landsdekkende selskap som ser på lokal tilstedeværelse som et av sine viktigste konkurransefortrinn».

Betydelig ekspansjon

iteam har siden januar 2020 ekspandert betydelig nasjonalt, og er nå representert på 33 geografiske lokasjoner med til sammen 260 medarbeidere, 7 000 aktive kunder og en omsetning på ca. 765 MNOK.

Samlet har iteam en ganske formidabel portefølje av IT-tjenester og kunder. Blant annet er konsernet allerede en betydelig leverandør til havbruksnæringen, med Grieg Seafood som sin største kunde i Rogaland, og har i tillegg store tjenesteleveranser innen helse, bygg og anlegg.

Konsernsjef Lars Ivar Simonsen er utrolig glad for at Belltech har valgt å bli med iteam: «Det er ikke til å legge skjul på at vi lenge har hatt et ønske om å etablere oss i Norges energihovedstad, og er derfor veldig tilfreds med at Belltech har bestemt seg for å bli med iteam». Selv om han er stolt over at iteam er befestet nasjonalt, er han samtidig klar på at det er regional og lokal tilhørighet som danner grunnlaget for selskapets suksess:

«iteam skal være en attraktiv tilbyder av IT-driftstjenester til bedriftsmarkedet i Norge. Vi liker imidlertid å kalle oss en nasjonal lokalleverandør. For det er lokalt vi opererer. Og med aktiv kunnskapsdeling og en felles tjenesteportefølje, kan vi levere de samme smarte og sikre IT-løsningene like godt til våre lokale kunder som til våre nasjonale», sier Simonsen

Lokalt eierskap

Simonsen er imidlertid tydelig på at iteam ikke har som mål å bli en rigid IT-mastodont.

«Til tross for at vi samlet sett er en ledende nasjonal aktør som leverer globale IT tjenester, er lokal tilhørighet en viktig rammebetingelse og suksessfaktor for forretningsmodellen vår. Dette kommer kundene våre til gode gjennom lokalt eierskap, kompetente medarbeidere, grundige løsningsforslag og utmerket kundeservice. I dette bildet er Belltech et solid selskap som passer perfekt sammen med oss og i våre planer om videre vekst».

Dette understrekes av Johnny Hinna i Belltech, som er tydelig på at det lokale eierskapet er ivaretatt:

«Aksjonærene i Belltech Computer AS reinvesterer og blir medeiere i iteam. På denne måten sikrer vi både lokalt eierskap og innflytelse i selskapet. I tillegg åpner det seg nye og spennende muligheter ved at vi lokalt kan bidra i større regionale og nasjonale leveranser».


Johnny Hinna, daglig leder Belltech
Lars Ivar Simonsen, CEO iteam
Skroll til toppen