iteam 365 til Delta

Arbeidstakerorganisasjonen Delta har nær 90.000 medlemmer innenfor offentlig tjenesteyting, og er den klart største arbeidstakerorganisasjonen i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS).

Da deres mangeårige IT-driftspartner outsourcet sin konsulentbistand til utlandet, ønsket Delta seg tilbake til en samarbeidspartner med lokal tilhørighet, og tok kontakt med flere alternative tilbydere. Heldigvis valgte de oss.

Delta har hovedkontor i Oslo og 10 regionskontorer, noen av dem med avdelingskontorer. Kravspesifikasjonen var relativt åpen, men prosjektskissen omfattet migrering og videre drift for 120 brukere fordelt på 10 lokasjoner i Norge.

Vårt tilbud og forslag landet på en sikker og moderne skyløsning som tar ansvar for Deltas totale IT-behov til en fast månedlig pris:

iteam 365 bidrar til økt IT-sikkerhet, enklere pålogging, integrasjon mellom Deltas systemer, sikker deling av filer og effektiv kommunikasjon og samhandling. Løsningen ivaretar sikkerhet og overvåkning av klienter, skrivere, nettverk, servere, fagsystemer og databaser:

  • Én pålogging som kan benyttes til innlogging over alt.
  • Full kontroll på alle enheter som har tilgang til nettverk, programvare og data. Ingen ukjente enheter kan koble seg til.​
  • Varsling og logging av hvem som aksesserer sensitive data.
  • Programvare må være godkjent på forhånd for å kunne installeres.
  • Automatisk oppsett av nye klienter, installasjon av programvare, konfigurasjon av tjenester, og selvsagt automatiske systemoppdateringer.
  • Klienter, applikasjoner og tjenester «snakker» sammen. De er integrert med hverandre, og optimaliserer samhandling både internt og eksternt.​

Gjennom en intens arbeidsøkt ble 120 brukere hos Delta i Tromsø, Bodø, Trondheim, Ålesund, Bergen, Kristiansand, Stavanger, Oslo, Tønsberg og Lillehammer migrert fra tidligere leverandør til vår løsning i løpet av en helg. Nøye planlegging, tett oppfølging og fysisk tilstedeværelse under omlegging ble svært godt mottatt av brukerne. God brukeropplæring underveis og i etterkant har også bidratt til en friksjonsfri overgang til vår løsning.

Både for oss og Delta har IT-sikkerhet høyeste prioritet, og dette er nå godt ivaretatt for både klientdrift via iteam 365 og sentral plattformløsning som er etablert via Smart applikasjonstilgang.

Gjennom sin SPOC-avtale har Delta kort vei til kontakt med oss via dedikert KAM-ressurs, god oppfølging på sine henvendelser, og mulighet for lokalt oppmøte med IT-ressurser på alle sine lokasjoner ved behov.

«Delta opplever at iteam evner å forstå våre utfordringer og virkelig vil hjelpe oss som kunde i det vi skal gjennom en strategisk viktig digitaliseringsreise og løfte oss teknologisk med brukeren i sentrum, og det uten å gå på akkord med sikkerheten og samtidig bygge opp en robust infrastruktur. De serviceinnstilte menneskene og kompetansen som iteam besitter vil være helt avgjørende for vår samlede digitale utvikling.

Helt avgjørende for oss er at iteam genuint ønsker at vi lykkes med våre mål og visjoner – og frem til nå har iteam imponert oss stort ved at dem ser oss og våre brukere, og legger opp til et nært og særdeles godt samarbeid hvor det er gjensidig forståelse og tillit om at vi skal lykkes i koblingen mellom mennesker og teknologi. Gevinstrealiseringene har allerede vært mange og det på kort tid! Vi gleder oss derfor enormt til fortsettelsen.»

Tuan Williams

IT-leder Delta

1

Kapittel 1

Vi samlet alle ansatte i Tellus Gruppen i et enhetlig Microsoft 365 miljø.

Skroll til toppen