Itkon blir med iteam

Egersund-baserte Itkon AS er en totalleverandør av kontorutstyr, møbel, interiør og tekniske tjenester til bedrifter og offentlige institusjoner i og omkring Rogaland.

Nå blir de en del av iteam, som er et av Norges raskest voksende IT-selskaper med 32 lokasjoner fra Svalbard i nord til Kristiansand sør.

Spennende for hele regionen

«Dette er en utrolig spennende mulighet for både oss, kundene våre og regionen vår», sier daglig leder Kim Skjæveland i Itkon.

«Itkons suksess så langt er basert på dyktige medarbeidere og god kundeservice, selvfølgelig kombinert med ettertraktede produkter og tjenester. Dette har resultert i at vi har hatt en stadig økende oppdragsmengde, lønnsom vekst og god likviditet siden oppstarten i 2009», forteller Skjæveland, og fortsetter:

«Vi kom til et punkt hvor valget stod mellom å fortsette i nåværende skala, eller om vi skulle vokse sammen med noen andre. Etter samtaler med flere interessenter ble det klart at vi ønsker å reise videre sammen med iteam og bygge en sterk, nasjonal merkevare innen IT. Salget gjør at vi tilføres ny kompetanse, kraft og kapital som lokalt vil merkes gjennom bredere utvalg og enda bedre og smarte tjenester. Vi skal fortsatt levere prosjekt- og kontorløsninger lokalt med samme mannskap, og får i tillegg tilgang til et nasjonalt IT-kompetansenettverk, og mulighet for å vokse i et landsdekkende selskap som ser på lokal tilstedeværelse som et av sine viktigste konkurransefortrinn».

Betydelig ekspansjon

iteam har siden januar 2020 ekspandert betydelig nasjonalt, og er nå representert på 32 geografiske lokasjoner med til sammen 255 medarbeidere, 7 000 aktive kunder og en omsetning på ca. 730 MNOK.

Samlet har iteam en ganske formidabel portefølje av IT-tjenester og kunder. Blant annet er konsernet allerede en betydelig leverandør til havbruksnæringen, og har i tillegg store tjenesteleveranser innen både helse og bygg og anlegg.

Konsernsjef Lars Ivar Simonsen er utrolig glad for at Itkon har valgt å bli med iteam. For selv om han er stolt over at iteam er befestet nasjonalt, er han samtidig klar på at det er regional og lokal tilhørighet som danner grunnlaget for selskapets suksess:

«iteam skal være en attraktiv tilbyder av IT-driftstjenester til bedriftsmarkedet i Norge. Vi liker imidlertid å kalle oss en nasjonal lokalleverandør. For det er lokalt vi opererer. Og med aktiv kunnskapsdeling og en felles tjenesteportefølje, kan vi levere de samme smarte og sikre IT-løsningene like godt til våre lokale kunder som til våre nasjonale», sier Simonsen

Lokalt eierskap

Simonsen er imidlertid tydelig på at iteam ikke har som mål å bli en rigid IT-mastodont.

«Til tross for at vi samlet sett er en ledende nasjonal aktør som leverer globale IT tjenester, er lokal tilhørighet en viktig rammebetingelse og suksessfaktor for forretningsmodellen vår. Dette kommer kundene våre til gode gjennom lokalt eierskap, kompetente medarbeidere, grundige løsningsforslag og utmerket kundeservice. I dette bildet er Itkon et solid selskap som passer perfekt sammen med oss og i våre planer om videre vekst».

Dette understrekes av Kim Skjæveland i Itkon, som er tydelig på at det lokale eierskapet er ivaretatt:

«Aksjonærene i Itkon reinvesterer og blir medeiere i iteam. På denne måten sikrer vi både lokalt eierskap og innflytelse i selskapet. I tillegg åpner det seg nye og spennende muligheter ved at vi lokalt kan bidra i større regionale og nasjonale leveranser».
Følgende selskaper har blitt kjøpt av iteam:
Funn AS, Fjordane IT AS, Østereng IT AS, Serversky AS, iDrift AS, Diode AS, Working IT AS, IT Partner Møre AS, Avarde AS, IT Partner Helgeland AS, Nidaros Data AS og Itkon AS


Kim Skjæveland, daglig leder Itkon
Lars Ivar Simonsen, CEO iteam
Skroll til toppen