Teknisk nett til E.C. Dahls Eiendom


E. C. Dahls Eiendom AS er den klart største eiendomsbesitteren i Trondheim, og eier helt eller delvis over 80 eiendommer i sentrum av byen. Med en så betydelig eiendomsportefølje er det viktig med IT-systemer som bidrar til forenklet administrasjon og vedlikehold.

iteam har på oppdrag fra E. C. Dahls Eiendom oppgradert IT-infrastrukturen med installasjon av teknisk nett, og på den måten gjort næringsbyggene både smartere og mer bærekraftig.

Det tekniske nettverket gjør at E. C. Dahls kan styre de tekniske aspektene i næringsbyggene på en smartere og sikrere måte. Datainnhenting og analyse av data er gode hjelpemidler for både eier og leietakere, og er nyttig for både å fatte beslutninger og for å effektivisere drift og vedlikehold. I tillegg bidrar innsikten til optimalisert arealutnyttelse, samtidig som man sparer både energi og miljø.

Vi tok en prat med E. C. Dahls Eiendom for å høre hvordan det har gått

Skroll til toppen