Med iteam e-post signatur får virksomheten er enkel, kraftfull og sentralisert administrasjon av e-postsignaturen på all e-post som sendes fra virksomheten.

Tradisjonelt sett har det vært opp til hver enkelt ansatt å lage sin egen e-postsignatur. Ofte basert på avanserte veiledninger. Det har medført at stort sett alle medarbeidere har hatt ulike signaturer.

De siste årene har det blitt vanlig å benytte en sentralisert løsning for e-postsignatur. Som frigjør de ansatte fra å måtte lage en egen e-postsignatur, samt sikrer at signaturen blir 100% lik for alle ansatte. Markedsføring, kampanjer eller annonseringer kan gjøres enkelt og raskt ved å definere en ny signatur. Enten for alle ansatte, avdelingsvis eller bare for enkelt-ansatte.

Dette gir virksomheten en standardisert e-postsignatur for alle ansatte. Endringer kan gjøres effektivt og løsningen er klargjort for kampanjer som kan rulles ut til ansatte både avdelingsvis og til hele organisasjonen.

Løsningen har et brukervennlig «dashboard» der du kan følge med på statistikk og gjøre justeringer for å optimalisere signaturen for dine ansatte. Med iteam e-postsignatur får du en rimelig og effektiv tjeneste for å kjøre kampanjer, og ikke minst for å sikre korrekt bruk av signaturdesign for alle i organisasjonen.

Andreas Benum Jenssen

Konsulentleder

+47 90661339

andreas.jenssen@iteam.no

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Skroll til toppen