Forretningsanalyse

Målet med iteam forretningsanalyse er å gi bedre beslutninger med detaljerte rapporter og mulighet for å se hvilke justeringer som bør gjøres for fremtidige forbedringer. Alle data samles på en plass i en såkalt «Datahub» med bruk av standardiserte API-er, som benyttes for å samle inn og utveksle data. Eksterne datakilder kan kobles på, for å hente inn nyttige data som kan gi merverdi for kunden. På denne måten får man utnyttet kraften i store datamengder for å oppnå økt effektivisering som et resultat av bedre innsikt.

Løsningen gir også en sikker backup av kundens data og kunden beholder selv eierskapet til dataene. iteam har mange års erfaring fra implementasjoner for havbruksnæringen og kan levere ferdige tjenester som kan tilpasses kundenes behov. Alle typer datakilder kan benyttes; inkludert data fra sensorer (IoT). En komplett leveranse; inkludert «back-end» (også kalt «datahub») og «frontend» (f.eks. rapporter i Power BI eller utviklet som egen webportal).

Offentlige og private virksomheter er i besittelse av store mengder data. Som med de riktige verktøyene kan utnyttes til å vise hva som skjer i øyeblikket. Slik at du kan ta trygge og informerte beslutninger raskt, dele innsikten internt på en enkel og elegant måte, produsere handlingsrettede prognoser, og automatisere virksomhetskritiske prosesser.

Tradisjonelt sett har forretningsanalyse, også kalt «Business Intelligence», vært en manuell prosess. Der innsamling og transformasjon av data, beregning av trender, rapportering av potensielle problemer, presentasjoner, og utførelse av handlinger basert på dataene har vært en manuell og tidkrevende prosess.

Tjenester som tilbyr forretningsanalyse øker effektiviteten i driftsprosesser, og gir innsikt i kundeatferd og handlemønstre. Man kan spore salg, markedsføring og økonomiske resultater; kjøre ytelsestester, få varsel om avvik og problemer, og dele rapporter i sanntid. Forretningsanalyse kan i stor grad automatiseres med de riktige tjenestene og verktøyene. Og den kan også benyttes til å forutsi hva resultatet av evt. justeringer kan bli i fremtiden. Utfordringen er kanskje å forstå hvordan man kan bruke den avanserte teknologien.

iteam forretningsanalyse hjelper virksomheter med analyse av historiske og relevante data. For å gi nyttig innsikt som kan brukes for å ta kunnskapsbaserte og målrettede strategiske beslutninger. Ved å samle data fra ulike kilder og presentere resultatene visuelt, gir vi virksomheter unike sammenstillinger av data presentert i et enkelt og forståelig grensesnitt. Som gir grunnlag for treffsikre rapporter og styring av virksomheten.

iteam forretningsanalyse består av fire trinn:

ETL (Extract, Transform, Load): Hente inn data, endre de iht. virksomhetens regelsett, og samle de på én plass.
Automatisering: Når alle data er samlet på én plass brukes automatisering for å finne mønstre og evt. avvik, beskrive dataene, utføre statistiske beregninger, forutsi fremtidige resultater, og gi anbefalinger.
Visualisering: Dataene visualiseres med virksomhetens foretrukne verktøy, enten det er i en webportal, Power BI el.l. Interaktive instrumentbord og rapporter med diagrammer, grafer, og evt. kart settes opp for å gjøre det lettere å forstå og dele dataene.
Handling: Visning av data i sammenheng med aktiviteter gir mulighet for å handle raskt og justere løpende. Den langsiktige strategien kan endres for å eliminere ineffektivitet og tilpasse seg markedet. Og forsynings- og kundeproblemer kan løses raskt.

Følgende viktige områder kan forbedres med iteam forretningsanalyse:

Kundeopplevelse (kundeengasjement og kundestøtte)
Salg og markedsføring (effektive markedsinitiativer og økt salg)
Drift (økt effektivitet og produktivitet)
Finans (beregning av risiko og forutse trender)
Lagerstyring (mer kontroll og forutse kjøpstrender)
Sikkerhet og samsvar (oppdag feil og sikkerhetsproblemer, reduser samsvarsrisiko)

Alle data er kundens eiendom, uansett hvilke verktøy eller tjenester som benyttes. Det betyr at ved evt. opphør av avtalen vil vi som leverandør bistå kunden i sitt arbeid for å ta med seg data videre.

Eksempler på leveranser

Utvikling og design av Ishavskraft sin mobilapp for privatmarkedet:


Datainnsamling og statistikk for Norges Råfisklag:

Frode Løndal

Storkundeansvarlig

+47 98211280

frode.londal@iteam.no

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Skroll til toppen