Integrasjon

De fleste virksomheter benytter fagsystemer, enheter og eksterne kilder i en eller annen form. IT-systemer blir smartere, og de ansatte blir mer effektive når systemene snakker sammen. Med iteam integrasjon bindes dine forretningsprosesser sammen digitalt. Dette muliggjør også forretningsinnsikt (BI), rapportering, og styring.

Integrasjon mellom to systemer

Programvare som ikke kan «snakke» med annen programvare kan gi dobbeltarbeid. Hvis man f.eks. må registrere de samme dataene i flere ulike fagsystemer. F.eks. kundedatabase. Ved å integrere systemene sammen vil du ha et Master system som leverer og oppdaterer informasjon i det andre systemet. Tid spart og feilføringer/dobbeltføringer unngått. En slik integrasjon kan også settes opp til å være toveis. Det betyr at endringer som gjøres i ett av systemene automatisk også oppdateres i det andre systemet.

Integrasjon mellom flere systemer / enheter

Fagsystemer som benyttes uavhengig av annen programvare, er ofte ikke laget for å «snakke enkelt» sammen med annen programvare. Enheter koblet til Internett (IoT), men som står alene og ikke utnyttes til innhenting av status eller andre typer data. Eksterne kilder/tjenester som aksesseres manuelt, uten automatisk innhenting og visning av data.

Når alt er frittstående uten sammenkoblinger, og antall kilder øker, står man i fare for stor kompleksitet og redusert oversikt, økende antall manuelle prosesser med påfølgende tidsbruk, dupliserte databaser, og ineffektivitet.

Ved å koble sammen datakilder kan man unngå utfordringene som beskrevet ovenfor. Ved å ta i bruk et datavarehus kan man sikre at dupliserte databaser ikke forekommer. Slik at 2 eller flere ulike fagsystemer kan dele på den samme kundedatabasen f.eks. Man kan strukturere og prosessere data som gir mening ved uttrekk til rapporter. Kunstig intelligens og maskinlæring kan benyttes for å lage estimater eller prognoser fremover i tid. I tillegg kan man automatisere styring av enheter som støtter toveis-kommunikasjon. F. eks. brytere eller PLS som gir mulighet for å slå av og på lys, åpne eller lukke dører, starte eller stoppe motorer, m.m.

Integrasjon gir kundene uante muligheter for effektivisering og kostnadsbesparelser. Og ikke minst full og løpende kontroll på det som skjer i virksomheten til enhver tid, f.eks. gjennom økonomisk rapportering.

Prosess

Utviklingsprosjekter baserer seg på Scrum-metodikk. Størrelsen og kompleksiteten på prosjektet avgjør om det gjennomføres et forprosjekt. Der det er mulig vektlegger vi å tilby standardiserte integrasjonsløsninger til våre kunder. Våre utviklere samarbeider tett med andre fagområder i iteam, og vi kan derfor tilby totalleveranse:

  • Integrasjon
  • Sikker drift av tjenester som er beregnet for integrering
  • Analyse av data

Terje Haug

Senior Systemkonsulent

+47 97113330

terje.haug@iteam.no

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Skroll til toppen