Intranett

iteam intranett er et SharePoint-basert løsningskonsept for å hjelpe bedrifter med å strukturere og effektivisere sine interne arbeidsprosesser. Dette gjelder typisk prosesser som er relatert til kunder, avdelinger og prosjekter som berører mange ansatte, og som stiller krav til at store mengder informasjon og dokumenter skal håndteres på en god måte.

Et intranett er ofte en bedrifts system for intern informasjonsflyt og dokumenthåndtering. En intuitiv inndeling med fokus på god og oversiktlig tilgangsstruktur danner et godt grunnlag for sikker samhandling mellom kollegaer, særlig hva gjelder dokumenthåndtering.

I kombinasjon med mulighetene som ligger i Microsoft sine applikasjoner vil en også kunne samhandle med eksterne, løse oppgaver og automatisere arbeidsprosesser ved å innføre automatiske flyter og digitalisere skjema ved hjelp av Power apps. En gjennomtenkt løsning vil frigi tid hos ansatte, og bidrar til at de kan gjennomføre sine arbeidsoppgaver mer effektivt.

Det er kundens størrelse og behov som bestemmer hvilken løsning vi anbefaler. Ofte legger vi frem flere forslag, hvor vi enten kan sette opp en skreddersydd løsning eller levere fra en av våre samarbeidspartnere.

Vi leverer både egenproduserte SharePoint-oppsett, i tillegg til spennende kundeløsninger basert på WorkPoint 365 og Invo sine løsninger. Fordelen med Invo og WorkPoint 365 løsningene er at de har ferdigutviklede forretningsprosesser som lettere kan implementeres, vedlikeholdes og som ikke minst følger den teknologiske utviklingen til Microsoft sin Power-plattform. 

Terje Haug

Senior Systemkonsulent

+47 97113330

terje.haug@iteam.no

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Skroll til toppen