iteam sikkerhet Pluss

De verste skurkene bryter seg ikke inn. De logger seg inn.

De fleste virksomheter har gode sikkerhetsløsninger som effektivt hindrer datainnbrudd, både på server- og klientnivå. Men ikke alle har effektive verktøy som forebygger, identifiserer og stopper sikkerhetsbrudd på brukernivå. For det nytter ikke hvor godt vi sikrer datasystemene fra utsiden, dersom en bruker blir kompromittert og låser opp fra innsiden.

iteam sikkerhet Pluss (ISPL) er en omfattende sikkerhetsløsning som gir en helhetlig tilnærming til sikkerhet, respons og bedre beskyttelse mot sofistikerte angrep. Her koordineres nemlig forebygging, gjenkjenning, etterforskning og respons på tvers av flere plattformer og applikasjoner.

Tjenesten muliggjør:

Sikkerhetsportal:
ISPL gir tilgang til sikkerhetsinformasjon og oversikt over din digitale eiendom.

Proaktiv trusseljakt:
ISPL gir oss mulighet for å aktivt søke etter og forebygge skadelig aktivitet i miljøet ditt, slik at vi kan oppdage trusler før de oppstår.

Automatisk angrepsavbrudd:
ISPL stopper avanserte angrep ved hjelp av kunstig intelligens (AI). Den begrenser angriperens tilgang tidlig, og gir full kontroll for etterforskning og håndtering av trusler.

Prioriterte hendelser:
ISPL gir rask respons ved å prioritere hendelser basert på alvorlighetsgrad. Dette hjelper med å fokusere på de mest kritiske truslene først.

iteam sikkerhet Pluss leveres på 3 nivåer:

Plan 1

Sikkerhetsvakt (SV)

Sikkerhetsvakt beskytter skybaserte arbeidsbelastninger mot trusler som virus, malware, og andre sikkerhetsrisikoer, samt overvåker, administrerer og sikrer arbeidsbelastninger som kjører i skyen.

Sikkerhetsvakt oppdager og reagerer på sikkerhetshendelser for å beskytte data og applikasjoner som ligger i skyen.

Plan 2

SV + iteam inspeksjon (II)

iteam inspeksjon overvåker og sikrer skybaserte systemer og infrastrukturer mot risiko og feilkonfigurasjoner, samt identifiserer sikkerhetsrisikoer gjennom automatisert synlighet, overvåking og trusseloppdagelse.

iteam inspeksjon gir oss muligheten til å adressere sikkerhetsproblemer i skyen og forhindre databrudd før de skjer.

Enterprise

SV + II
+ iteam forvaltning (IF)

iteam forvaltning adresserer sikkerhetsproblemer i skyen og forhindrer datautbrudd før de skjer. Med proaktive tiltak og et større ansvar for kundens sikkerhetsbilde, beskytter iteam forvaltning både kundens eiendeler og data.

iteam forvaltning inkludererer kontinuerlig evaluering og forbedring av sikkerhetsprosesser og -praksis.

Jack Markus Anthonsen

CCO Skytjenester

+47 97038000

jack.markus.anthonsen@iteam.no

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Skroll til toppen