Klienter

Mange bedrifter har i dag i økende grad en desentralisert struktur der ansatte og deres klienter ikke er direkte tilkoplet bedriftens interne nettverk. Med iteam klient får bedriften en sikker, moderne og effektiv løsning for anskaffelse av PC og mobil til sine ansatte.

Automasjon: Bruker og tilganger opprettes raskt og i henhold til standardiserte prosesser og gruppemedlemsskap/automasjon. (Teknologi: Microsoft 365, herunder Azure AD m.m.)

Logistikk: Utstyr bestilles og sendes direkte til sluttbrukeren sitt arbeidsted uten å gå via leverandør eller IT-avdeling. Bruker må kun autentisere seg med sin konto på utstyret, første gangs oppsett går deretter automatisk. (Teknologi: M365, herunder Intune og Autopilot)

Tid: En PC blir klar for bruk samme dag som den ankommer fra leverandøren. Eksterne brukere (konsulenter) kan bruke eget utstyr, disse logger på en ekstern arbeidsflate. Antall brukere og tilganger kan skaleres opp eller ned, slik at dette får direkte konsekvens for kostnader allerede påfølgende måned. (Teknologi: Generiske egenskaper ved M365/Azure AD)

Det er mange fordeler med løsningen, som for eksempel at PC’er enkelt kan reinstalleres fjernstyrt, bedriftsdata kan enkelt håndteres og styres på private enheter, programvare kan implementeres på klientene fra sentralt hold, samt at bedriftens standard applikasjoner og sikkerhetspolicy installeres automatisk.

Vegard Waldal

Innkjøpsansvarlig HW/SW

+47 99618888

vegard.waldal@iteam.no

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Skroll til toppen