Merdelink

Stabil trådløs kapasitet fra flåten og helt ut til merdekanten

Oppdrettsanlegg har ofte flere leverandører av utstyr på og i merdene. Disse har typisk alle sitt eget trådløse nettverk som «krangler» om de samme åpne frekvensene. Resultatet kan være hakking på kamerabilder, manglende logging av data osv. Vi leverer ikke bare kapasitet fra forsenter til flåten. Med iteam Merdelink leverer vi også kapasitet fra flåten og helt ut til merdekanten.

Vi sørger for en gitt kapasitet til hver enkelt merd og sikrer stabiliteten i nettet.

De ulike aktørene kobler seg da til merdeskapet med kabel eller via det trådløse nettet og får sin aktuelle kapasitet og tilgang. Oppdretteren får en mindre ting å tenke på. Enkelt for oppdretteren og enkelt for leverandører som bare ønsker seg stabil tilkobling til internett, flåten eller forsenteret.

Løsningen er utviklet sammen med våre kunder og i henhold til forskrift om krav til teknisk standard for akvakulturanlegg for fisk i sjø, innsjø og vassdrag (NYTEK23)

Produktfordeler:

Beskyttelse mot slag, dønninger og brottsjø
Skap-i-skap-løsning med miljøovervåkning og varme for arktiske miljø
Mulighet for trådløst nettverk på merdekant
Økt sikkerhet med behovsstyrt tilgang
SLA-nivå og rapporter sikrer «åpne kort» og målbar kvalitet
Mulighet for fiberring mellom merder og flåte
Mulighet for å starte og stoppe avtalen i brakkleggingsperioder

Sverre Benjaminsen

CCO – Havbruk

+47 97588326

sverre.benjaminsen@iteam.no

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Skroll til toppen