Infrastruktur & nettverk

Kapasitet, sikkerhet og oppetid er kritisk for fjerndrift. Vi tar ansvar for hele transportveien fra merd til kontrollrom – og tilbake igjen.

Mange opplever økte båndbredde krav ved innfasing av nye løsninger, da særskilt kamera. Konsekvensen av nedetid/støy er desto større ved fjerndrift.

Konsesjonsbelagt tracker

En stabilisert antenne som til enhver tid optimaliserer kapasiteten, uavhengig av flåtens bevegelse. Kommunikasjonen går på iteams nasjonalt regulerte frekvens som gjør at støy fra andre radiosendere i området ikke påvirker kapasitet og stabilitet. Til sammen utgjør dette vårt produkt Optimalisert båndbredde som sørger for en forbindelse optimalisert for overføring av video og andre sanntidsdata.

Konsesjonsfri tracker

Her får du de samme fordelene med til enhver tid optimalisert signalkvalitet og ingen behov for manuelle justeringer av antenne ved flytting av flåte. Kommunikasjonen går på en åpen frekvens og kapasitet vil være avhengig av nærliggende radiosendere på samme frekvens.

Både konsesjonsbelagt og konsesjonsfri tracker leveres som en tjeneste hvor du som kunde:

  • Slipper investeringer og ansvar for avansert teknisk utstyr
  • Får nytt utstyr ved behov som sendes innen 24 timer
  • Alltid får de nødvendige softwareoppdateringene

Sverre Benjaminsen

CCO – Havbruk

+47 97588326

sverre.benjaminsen@iteam.no

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Skroll til toppen