Skyprint

Det er i dag flere og flere virksomheter som går over til skybaserte IT-løsninger. På denne skyreisen er håndtering av print noe som ofte blir avglemt. I noen tilfeller gjør dette at man blir tvunget til å beholde gamle driftsmodeller – noe som virker lite effektivt og som skaper frustrasjon for brukerne.

iteam skyprint har en god og fremtidsrettet løsning for dette, som er 100% serverfri og 100% skybasert. Man får her tilbake kontrollen og administrasjonen man hadde i tradisjonell IT, oppgradert til å bli håndtert via skyen. De støtter alle printere, og er en universal løsning. iteam skyprint kan også integreres med Microsoft Universal print og dermed håndteres i sin helhet via flåtestyringen til Microsoft Intune.

Fra administrasjonspanelet, får man kontrollert hvem som skal ha tilgang til hvilke printere, og sette standarder for printoppsett. Samtidig får man et dashboard hvor man kan se historikk som viser antall jobber som er skrevet ut, hvor mye som er skrevet ut uten farge/2-sidig osv. Dette er tall som er spesielt interessant i sammenheng med for eksempel klikk-print, miljøfyrtårn-rapportering, så vel som intern oversikt. Fra det samme dashboardet kan man oppdatere drivere til gitte printere på tvers av maskinparken, alt via skyen.

iteam skyprint er enkel å forholde seg til, både på teknisk plan, administrativt plan og ikke minst økonomisk plan. Prisen baserer seg på bransjens nåværende standard, med prising pr bruker pr mnd. Dvs. man betaler en lisens pr bruker som skal benytte løsningen. Det er ingen begrensninger på antall printere, antall utskrifter pr mnd. Dette gjør det enkelt som kunde å forholde seg til produktet.

Tor Inge Nilsen

Leder salg sørvest

+47 91754179

tor.inge.nilsen@iteam.no

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Skroll til toppen