Tilvekstsenter

Utprøvd teknologi, erfaring og kunnskap.

Kontrollrom i havbruksnæringen er blitt en banebrytende måte å håndtere den totale oversikten for næringen og fungerer samtidig som et bindeledd. Den viktige faktoren med sikkerhet mot personell i arbeid og god fiskehelse blir effektivt ivaretatt av operatørene på kontrollrommet. 

iteam har levert kontrollrom over flere år og har opparbeidet seg en unik kunnskap rundt viktige suksessfaktorer for et velfungerende kontrollrom.

  • Tidlig ute med fjernforingsløsninger
  • Helhetlig løsning med flere teknologiområder
  • Samhandling og rapportering
  • Erfaring med forskjellige oppsett og miljøer
  • Kunnskap som bidrar til en effektiv arbeidshverdag
  • Fokus på tilgjengelighet og oppetid

Sverre Benjaminsen

CCO – Havbruk

+47 97588326

sverre.benjaminsen@iteam.no

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Skroll til toppen