Tilvekstsenter

Utprøvd teknologi, erfaring og kunnskap.

Våre tilvekstsentre med løsninger for IT, nettverk, kommunikasjon og sikkerhet gir våre kunder en forenklet hverdag og effektiv fjerndrift. Her kombineres teknologi, erfaring og kunnskap for å håndtere den totale oversikten i et oppdrettsmiljø, samtidig som sikkerhet for personell og optimal fiskehelse blir ivaretatt.

iteam har levert tilvekstsentre over flere år og har opparbeidet seg en unik kunnskap rundt viktige suksessfaktorer for et velfungerende kontrollrom.

  • Tidlig ute med fjernforingsløsninger
  • Helhetlig løsning med flere teknologiområder
  • Samhandling og rapportering
  • Erfaring med forskjellige oppsett og miljøer
  • Kunnskap som bidrar til en effektiv arbeidshverdag
  • Fokus på tilgjengelighet og oppetid

Sverre Benjaminsen

CCO – Havbruk

+47 97588326

sverre.benjaminsen@iteam.no

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Skroll til toppen