Bygger nytt, nasjonalt IT-selskap

Den 15. januar 2022 så en ny IT-aktør dagens lys i det norske markedet. Et av Norges raskest voksende IT-selskaper med 31 lokasjoner fra Svalbard i nord til Kristiansand i sør har endret navn og blitt til iteam.

Selskapet har siden det aktive eierfondet Equip Capital kom inn på eiersiden i januar 2020 ekspandert aktiviteten betydelig nasjonalt. Vekst i kundeporteføljen, i kombinasjon av strategiske oppkjøp, gjør selskapet til en attraktiv tilbyder av IT-driftstjenester til bedriftsmarkedet i Norge.

iteam er i dag representert på 31 geografiske lokasjoner med til sammen 250 medarbeidere, 6 000 aktive kunder og en omsetning på ca. 700 MNOK.


Nasjonal lokalleverandør

Selskapets konsernsjef er Lars Ivar Simonsen. 14. januar endret konsernet navn til iteam, og med det lansering av en helt ny selskapsprofil:

«iteam skal være en attraktiv tilbyder av IT-driftstjenester til bedriftsmarkedet i Norge. Vi liker imidlertid å kalle oss en nasjonal lokalleverandør. For det er lokalt vi opererer. Og med aktiv kunnskapsdeling og en felles tjenesteportefølje, kan vi levere de samme smarte og sikre IT-løsningene like godt til våre lokale kunder som til våre nasjonale», sier Simonsen.

Samlet sett leverer iteam flere viktige IT-tjenester, produsert i egne datasentre eller Azure. Selskapet har utviklet egne bransjeløsninger og er allerede en betydelig IT-leverandør til havbruksnæringen nasjonalt og internasjonalt. Simonsen er imidlertid tydelig på at iteam ikke har som mål å bli en rigid IT-mastodont:

«Til tross for at vi samlet sett blir en ledende nasjonal aktør som leverer globale IT-tjenester, er lokal tilhørighet en viktig rammebetingelse og suksessfaktor for forretningsmodellen vår. Hvis vi ikke lykkes lokalt, vil vi slite nasjonalt. Dette vil komme kundene våre til gode gjennom lokalt eierskap, kompetente medarbeidere, grundige løsningsforslag og utmerket kundeservice».

Hele navne- og merkevareprosessen er utarbeidet og forankret internt i konsernet, noe Simonsen mener er viktig for både kulturbygging og videre vekst:

«Vi har i fellesskap utviklet vår nye merkevareplattform som skal skape stolthet internt og oppmerksomhet eksternt. Det er viktig at vi har en egen kultur i selskapet, og at vi sammen bygger denne nedenfra og opp».

Det nye navnet kom på mange måter av seg selv, forteller Lars Ivar Simonsen:

«Vi jobber i team med våre kunder, medarbeidere og samarbeidspartnere. Og hvis man slår sammen IT og team, danner det naturlig vårt nye navn iteam».

Stolte eiere

«Sammen med ledelse og medarbeidere i iteam så vi behovet for å bygge en nasjonalt ledende aktør som kan levere de beste globale IT-tjenestene lokalt. Byggingen har gått raskere og bedre enn vi hadde turt å håpe på» , forteller partnerne Torkild Hebbert Haukaas og Filip Abusdal Engebretsen i Equip Capital.

«Parallelt med en ambisiøs oppkjøpsagenda leverer selskapet solid organisk vekst og lønnsomhet. Kjernen i iteam, den avtalebaserte tjenesteporteføljen, har tosifret vekst både i fjor og i år. Vi er fornøyde med at både kunder, medarbeidere og samarbeidspartnere har tatt så godt imot iteam og vi ser frem til fortsettelsen», sier de stolte eierne.
Følgende selskaper har blitt kjøpt av iteam:
Funn AS, Fjordane IT AS, Østereng IT AS, Serversky AS, iDrift AS, Diode AS, Working IT AS, IT Partner Møre AS, Avarde AS, IT Partner Helgeland AS og Nidaros Data AS.


Lars Ivar Simonsen, CEO iteam
Torkild Hebbert Haukaas, Equip
Filip Abusdal Engebretsen, Equip
Skroll til toppen