iteam leverer Offshore Wi-Fi til Equinor

Equinor er en av verdens største operatører til havs og den største i Norge. Equinor forvandler naturressurser om til energi for 170 millioner mennesker hver dag. Samtidig er de på vei mot netto nullutslipp gjennom å optimalisere sin olje- og gassportefølje, mens de hele tiden satser stort på fornybar energi og utvikling innen karbonfangst og hydrogen.

Det startet med en tilfeldig jobbreise med helt andre formål, og har utviklet seg til et tett samarbeid mellom iteam og Telenor Maritime.

Da konsulentleder Arild Lycke med en tilfeldighet satt ved siden av en fra Telenor Maritime på flyet kom de i prat, og derfra utviklet det seg et samarbeid hvor iteam er underleverandør av Wi-Fi, dekningsanalyse og nettverkdesign.

Vår avdeling i Arendal sendte derfra ut to konsulenter ute på hver sin Offshore-rigg for å gjøre kartlegging og dekningsanalyser for etablering av Wi-Fi på riggene. Ut fra dekningskart og analyser ble det laget en rapport til Equinor. Da alle avklaringer var gjort, reiste konsulentene deretter ut igjen på riggene og verifiserte installasjonen og dekningen.

Behov for gode kommunikasjonslinjer og nettverk er viktig, både på land og til havs. Ved å koble utstyr og mennesker på nett skaper man også mulighet for digitalisering og utvikling. Som et resultat av det nye nettverket har nå Equinor et trygt, stabilt nettverk, mer produktive ansatte og ikke minst et nettverk rustet for morgendagens teknologiske behov.

«Vi i Telenor Maritime er opptatt av høy kvalitet og trygge leveranser. Vi valgte å bruke iteam som partner på flere av våre offshore-oppdrag fordi vi stoler på deres solide kompetanse innenfor wifi-design, kartlegging og dekningsanalyser. Det tette samarbeidet har bidratt til at vi har kunnet levere flere oppdrag til våre partnere i offshore-segmentet» sier Svein Inge Johnsen, Project Manager og Coordinator Offshore i Telenor Maritime.

Skroll til toppen