SNORRE data går nasjonalt sammen med iteam

I mer enn 30 år har SNORRE data på Kjeller utenfor Oslo bygd et solid selskap og en sterk merkevare innen skytjenester, datasikkerhet og digital forretningsutvikling. Nå har de besluttet å vokse videre sammen med iteam.

«Dette er definitivt en milepæl for oss», sier daglig leder Kenneth Hoff i SNORRE data. «Vi har opp gjennom årene hatt mange friere på døra, men har så langt følt oss komfortable i vårt eget selskap, bokstavelig talt. Men allerede i de innledende samtalene med iteam, merket vi at dette er et IT-selskap som tenker likt som oss; bygge langsiktige og gode kundeforhold med fokus på kompetanse, høy servicegrad og personlig kontakt. I tillegg er trygge og gode arbeidsplasser satt i høysetet, med et mål om å ha bransjens mest motiverte og fornøyde medarbeidere. Dette, pluss personlig kjemi, gjorde at vi takket ja til å gå inn i framtiden sammen med iteam».

Allerede i de innledende samtalene med iteam, merket vi at dette er et IT-selskap som tenker likt som oss.

Kenneth Hoff

Daglig leder, SNORRE data

iteam er et av Norges raskest voksende IT-selskaper, som med SNORRE data om bord teller 36 lokasjoner fra Svalbard i nord til Kristiansand i sør. Samlet har iteam en ganske formidabel portefølje av IT-tjenester, og har i dag 300 medarbeidere, 7 000 aktive kunder og en omsetning på over 800 MNOK. Blant annet er selskapet allerede en betydelig leverandør til virksomheter langs norskekysten, både på land og til havs. Høy kompetanse, lokal tilstedeværelse og nærhet til kundene er blant iteams viktigste konkurransefortrinn.

Administrerende direktør Lars Ivar Simonsen er svært fornøyd med at SNORRE data har valgt å bli med iteam. For selv om han er stolt over at iteam er befestet nasjonalt, er han klar på at det er regional og lokal tilhørighet som danner grunnlaget for selskapets suksess:

«iteam skal være en attraktiv tilbyder av IT-driftstjenester til bedriftsmarkedet i Norge. Vi liker imidlertid å kalle oss en nasjonal lokalleverandør. For det er lokalt vi opererer. Og med aktiv kunnskapsdeling og en felles tjenesteportefølje, kan vi levere de samme smarte og sikre IT-løsningene like godt til våre lokale kunder som til våre nasjonale», sier Simonsen

Simonsen er imidlertid tydelig på at iteam ikke har som mål å bli en rigid IT-mastodont:

«Til tross for at vi samlet sett er en ledende nasjonal aktør som leverer globale IT tjenester, er lokal tilhørighet en viktig rammebetingelse og suksessfaktor for forretningsmodellen vår. Dette kommer kundene våre til gode gjennom lokalt eierskap, kompetente medarbeidere, grundige løsningsforslag og utmerket kundeservice. I dette bildet er SNORRE data et solid selskap som passer perfekt sammen med oss og i våre planer om videre vekst».

Dette understrekes av Kenneth Hoff, som er tydelig på at det lokale eierskapet er ivaretatt: «Salget gjør at vi tilføres ny kompetanse, kraft og kapital som lokalt vil merkes gjennom bredere utvalg og enda bedre og smarte tjenester. Vi skal fortsatt levere våre løsninger med samme mannskap, og får i tillegg tilgang til et nasjonalt IT-kompetansenettverk, og mulighet for å vokse i et landsdekkende selskap. Aksjonærene i SNORRE data reinvesterer og blir medeiere i iteam. På denne måten sikrer vi både lokalt eierskap og innflytelse i selskapet. I tillegg åpner det seg nye og spennende muligheter ved at vi lokalt kan bidra i større regionale og nasjonale leveranser».


Daglig leder Kenneth Hoff i SNORRE data

CEO iteam, Lars Ivar Simonsen
Skroll til toppen