Driftsavtale

Med en driftsavtale hos iteam, tar vi ansvaret for å utføre spesifikke oppgaver knyttet til tjenestene vi leverer våre kunder. Dette kan typisk være knyttet til drift / serviceoppdrag på utstyr på kundens lokasjoner, eller fjerndrift fra iteam drifts- eller kundesenter.

For å ivareta intern IT på en helhetlig måte, setter vi selvfølgelig av nødvendige ressurser for å bygge kjennskap til kundens systemer. iteam vil derfor være lokalt til stede hos kunden etter en avtalt frekvens. Dette revideres jevnlig, slik at avtalen kan justeres i henhold til faktiske behov.

En driftsavtale med iteam omfatter ofte:

  • SPOC for kunden / brukeren med dedikert kontaktperson og tilordnet team der sluttbruker kan melde saker inn til kundeservice 24/7
  • Brukeradministrasjon
  • Loggføring av saker i sakssystem
  • Gjennomføre månedlige driftsmøter
  • Koordinering og mottak av feilsituasjoner mot underleverandører
  • Holde dokumentasjon oppdatert
  • Drift og vedlikehold av definert utstyr
  • Overvåkning (opsjon)
  • Slippe inn / ut samt ha dialog med eksterne leverandører basert på  sine avtaler.
  • Bistand ved feilsituasjoner som er utenfor leverandørens kontroll, eksempelvis relatert feil på maskinvare som er eid av kunde

Børge Kvamme

Teamansvarlig konsulent sørvest

+47 95272943

borge.kvamme@iteam.no

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Skroll til toppen