Proaktiv monitorering

Forbedret tilsyn og operasjonell innsikt med intelligent sanntidsovervåkning

Med iteam Proaktiv Monitorering får du full oversikt over den operative tilstanden i ditt havbruk. Denne løsningen gjør det enkelt å samle inn og analysere data fra alle deler av anlegget – fra fôrsystemer til nettverksinfrastruktur. Rett person vil motta varsler hvis det oppstår kritiske situasjoner. Tilstanden til havbruket vises tydelig i intuitive dashbord og det genereres rapporter som er tilpasset den enkeltes ansvarsområde.

Nøkkelfunksjonalitet:

  Flerdimensjonal oversikt: Gir deg en enkel visuell representasjon av de viktigste elementene i havbruket ditt, fra miljøforhold til den daglige driften.
  Proaktiv respons: Varslingssystemer gir rask informasjon om endringer i miljøet eller problemer med infrastrukturen, noe som sikrer effektiv produktivitet og sikkerhet.
  Helhetlig operasjonell innsikt: Dra nytte av en integrert plattform som samler data fra ulike deler av virksomheten, og gir deg innsikt til å ta de rette beslutningene.

  Tjenesten er basert på Ceeviews Intelligent Observability Platform, noe som viser vår satsing på teknologisk fremragende produkter og setter en ny standard for operasjonelt tilsyn i havbrukssektoren.

  Sverre Benjaminsen

  CCO – Havbruk

  +47 97588326

  sverre.benjaminsen@iteam.no

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
  Skroll til toppen