Bærekraftig kinderegg i Bergen

Gjennom et unikt bærekraftsamarbeid mellom WayBack og iteam kan virksomheter på Vestlandet nå spare miljøet, hjelpe mennesker tilbake i arbeid og samtidig bidra til veldedige formål.

For en bedrift er det er ganske vanlig å kjøpe nytt IT-utstyr etter 3-4 år, til tross for at en solid PC kan leve i minst åtte. Men hva skjer egentlig med det brukte utstyret?

«Det finnes ulike returordninger, men mange av kundene våre vet rett og slett ikke hva de skal gjøre med utdatert IT-utstyr. For det er ikke bare utstyret i seg selv som må tas hånd om, det er også ofte sensitive data som kan komme på avveie hvis man ikke har en plan for håndtering». Storkundeansvarlig Frode Løndal hos iteam i Bergen forteller at de lenge har hatt et tilbud til sine kunder om retur av utstyr og sikker sletting av data, men at de nå har fått på plass et samarbeid med WayBack som gir dette tilbudet en helt ny dimensjon.

Bodø-modellen
Prosjektet startet opprinnelig ved iteams avdeling i Bodø, hvor IA-bedriften Frem Bodø ønsket mer enn en standard IT driftsavtale, og utfordret iteam på ideer til hvordan selskapene kunne jobbe tettere sammen. Sammen fant de ut at håndtering av brukt IT-utstyr, med riktige verktøy og god opplæring, kunne bli en del av Frem sitt tilbud om arbeidsforberedende trening. På denne måten kunne man oppnå en bærekraftgevinst på brukt IT-utstyr gjennom lengre levetid, sikker e-avfallshåndtering, og ikke minst viktig og etterspurt arbeidstrening for å hjelpe mennesker tilbake i arbeidslivet. I forlengelsen av samarbeidet ble Kirkens Bymisjon koblet på, slik at gjenbrukbart IT-utstyr kunne doneres til familier og organisasjoner i distriktet etter behov.

Tilbake til samfunnet
WayBack er en ideell stiftelse som arbeider for at innsatte som skal løslates fra fengsel får et så godt som mulig grunnlag når de skal tilbake til samfunnet. Gjennom fadderordninger, arbeidstrening og koordinering av forholdene mellom ulike instanser som NAV, utdannelsesinstitusjoner, lege, rusomsorg osv., tilrettelegger de veien fra fengsel og inn i samfunnet best mulig sammen med de løslatte.

«Det blir litt samme historien som med Frem», forteller Roger Ellingsen i WayBack Bergen. «Vi utfordret iteam til å bidra med aktiviteter for de som har arbeidspraksis hos oss, og da dro Frode Løndal Bodø-prosjektet opp av hatten. Og bare noen måneder senere kunne vi stolt åpne vårt flunkende nye grønne IT-verksted i Eidsvåg».

Daglig leder Roger Ellingsen i WayBack ønsket velkommen, og Charlotte Spurkeland, byråd for barnevern, sosiale tjenester og mangfold i Bergen kommune, stod for offisiell åpning av det nye IT-verkstedet. (Alle foto: Øystein Jakobsen)

Grønt IT-verksted
I den tidligere konfeksjonsfabrikken like nord for Bergen ønsker Wayback innsatte og løslatte mellom 18-30 år velkommen til en spennende arbeidsplass. Senteret er også en sosial arena der alle er likestilte. I tillegg til arbeidspraksis gjennom kjøkken, verksted og kystfriluftsliv, har de nå altså utvidet praksistilbudet med et grønt IT-verksted.

«Her går sikkerhet og bærekraft hånd i hånd», forklarer Alexander Pedersen, som er leder for IT-verkstedet i Eidsvåg. «Vi tilbyr bedrifter å enten levere brukt utstyr direkte til oss, eller så kan vi kostnadsfritt hente det hos dem. Med el-varebil, selvsagt. Når utstyret ankommer, registreres det i gjenbruksportalen som iteam har utviklet, og lagres innenfor et strengt sikret og overvåket rom. Digitale enheter slettes så for all data, noe som innebærer at iteam, gjennom den sertifiserte løsningen BitRaser, garanterer for at alt innhold og data fra tidligere blir fjernet fra enheten. Etter sikker sletting sjekkes utstyret for gjenbrukbare deler, mens resten sendes til miljøvennlig gjenvinning. Datamaskiner og annet utstyr som blir reparert, får nytt liv hos nye eiere».

Miljøregnskap
I den nevnte gjenbruksportalen loggføres hvert enkelt produkt som mottas og hva som gjøres med det. Dette gjør at kunder som leverer inn brukte maskiner kan følge livsløpet til utstyret, og få ut miljørapporter som viser hva de har bidratt med i redusert CO2-utslipp, antall arbeidstreningstimer, gjenbruksverdi i kroner osv. I tillegg har de tilgjengelig sertifikater for hver enkelt enhet som har blitt sikkert slettet.

«For WayBack er et tett samarbeid med næringslivet helt sentralt», forteller Pedersen. «En stor del av de som trenger hjelp er unge mennesker, og mange med liten erfaring fra arbeidslivet. Tidsriktige arbeidsoppgaver som håndtering og reparasjon av brukt IT-utstyr er for mange spennende, og flere har allerede grunnleggende IT-kunnskaper og -interesse. Det gir større trygghet, og øker muligheten for å komme seg på riktig vei ut i samfunnet og inn mot arbeidslivet».

Positive ringvirkninger
«Den viktigste faktoren for at prosjektet skal bli en suksess, er tilgang på brukte maskiner og utstyr», sier Roger Ellingsen i WayBack. «Vi har logistikken, lokalene, systemene, kompetansen og menneskene på plass. Nå må vi bare sørge for jevn tilgang av brukt IT-utstyr som vi kan håndtere». Han oppfordrer derfor både private virksomheter og offentlige aktører til å ta kontakt. «Dette prosjektet har så mange positive ringvirkninger at jeg nærmest forventer kø utenfor dørene og fulle lagre her i tiden framover», avslutter Ellingsen optimistisk.

Utsmykning av artisten Sorry
Veggkunst av artisten MrAdolfito
Fullt hus under åpningen

Vil du vite mer?

iteam har samarbeid med flere partnere om tilsvarende prosjekter i Norge

Skroll til toppen