Datafangst

Vi leverer programvare og tjenester for å transformere data til handlingsbar innsikt. Utnytt store datamengder til å automatisere dine prosesser og underbygge viktige beslutninger.

Alle virksomheter er i besittelse av store mengder data. Som med de riktige verktøyene kan utnyttes til å vise hva som skjer i øyeblikket. Slik at du kan ta trygge og informerte beslutninger raskt, dele innsikten internt på en enkel og elegant måte, og generere handlingsrettede prognoser.

En viktig forutsetning for å lykkes med datadrevet innsikt er å få samlet all viktig data. Utfordringen er ofte at den viktige dataen ofte ligger spredt i ulike systemer. Hver for seg er ikke dataen nødvendigvis verdifull – det er først når vi får samlet dataen inn i et felles grensesnitt, sett sammenhengene og trendene, at vi kan begynne å automatisere prosesser og ta beslutninger basert på innsikt og rapporter.

Det finnes flere ulike leverandører av slike tjenester. Problemet med flere av disse leverandørene er at de som regel «låser» kundene sine gjennom at kundene ikke eier sine egne data. Dermed blir det vanskelig å flytte til en annen leverandør dersom det skulle være ønskelig i fremtiden.

Med vår tjeneste er det du som kunde som beholder eierskapet til dataene, og vi samler all data i noe som kalles en «Datahub». Sikkerheten blir ivaretatt og det blir tatt jevnlig backup av dataen. Du som kunde oppnår økt effektivisering ved å utnytte kraften av store datamengder og bedre innsikt.

Nysgjerrig på hva du kan oppnå med å samle dataen din? Vi hjelper deg i gang:

  • Ferdige tjenester som kan tilpasses ditt behov.
  • Alle typer datakilder kan benyttes. Inkludert data fra sensorer fra IoT-løsninger.
  • Komplett tjeneste fra datainnsamling (backend) til fremvisning av data og rapporter i Power BI eller egne Webportaler.

Mats Øygård

CCO BID & Modern Workplace

+47 95022940

mats.oygard@iteam.no

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Skroll til toppen