Bygger fremtidens teknologi for bærekraftig fiskeoppdrett

Andfjord Salmon AS er et børsnotert selskap (ANDF) på Andøya i Vesterålen. Selskapet er bygget på et nyskapende, innovativt og bærekraftig oppdrettskonsept. Andfjord Salmon sitt anlegg er patentert, har lavt energiforbruk, lave driftskostnader og er gunstig for miljøet.

Vikt og iteam går sammen i et unikt nordnorsk IT-prosjekt for å levere teknologiplattformen til det innovative landbaserte oppdrettsanlegget Andfjord Salmon.

Andfjord Salmon™ har allerede skapt internasjonal interesse med sitt innovative konsept for oppdrett av matfisk på land. Deres unike patenterte metode sørger for gjennomstrømning av rent og oksygenrikt Atlanterhavsvann, med optimal oppdrettstemperatur både sommer og vinter. I tillegg får laksen svært god plass i bassenget, og dermed livsvilkår som gir høy fiskevelferd og god vekst.

Visjonen er å bygge verdens mest fiskevennlige og bærekraftige oppdrettsanlegg av sitt slag, som også vil representere en bærekraftig utvikling av oppdrettsnæringen.

Andfjord Salmon™ er et lukket matfiskanlegg som ligger på land. Anlegget har 100% gjennomstrømning, med kontinuerlig fornying av friskt sjøvann. De skiller seg dermed fra andre landbaserte matfiskanlegg, som er basert på resirkulasjon og rensing av vann.

Fem personer i refleksvest på et byggeområde
Foto: André Riise – Nettrakett

Nordnorsk IT-samarbeid

Det landbaserte oppdrettsanlegget har en stor grad av automasjon og er avhengig av høykompetente teknologileverandører. Valget falt på de to ledende nordnorske aktørene VIKT og iteam. Med disse i ryggen føler Andfjord Salmon seg trygg på at det digitale fundamentet skal holde vann.

«Det er avgjørende for oss at vi alltid har tilgang til riktig kompetanse lokalt og at alt av sikkerhet og standarder er ivaretatt til enhver tid. For oss er det en forutsetning å ha partnere som hele tiden utfordrer oss til å se hvordan teknologiske muligheter og skytjenester kan øke konkurransekraften vår. Vi jobber kontinuerlig for å forbedre produktiviteten gjennom en bærekraftig produksjon, og en moderne og skalerbar IT-plattform er viktig for at vi skal lykkes med våre målsetninger. Vi trygge på at vi har de beste leverandørene i ryggen på vår vekstreise. At de evner å samarbeide om å levere gode løsninger til oss var en viktig grunn for at valget falt på Vikt og iteam som partnere»
Martin Rasmussen, Administrerende direktør i Andfjord Salmon

iteam har lang erfaring og høy kompetanse på teknologiske løsninger innen havbruksnæringen. For Andfjord Salmon var iteam et trygt valg som leverandør av nettverk, kommunikasjon, kontrollrom og IT.

VIKT innehar rollen som tverrfaglig prosjektleder og bistår Andfjord Salmon i innkjøpsprosessen og legger til rette for gode og effektive beslutninger. Leverandørene i prosjektet har høy kompetanse på sine fagområder og VIKT ivaretar tekniske grensesnitt og sørger for helhetlige løsninger. VIKT har gjennom samarbeidet med iteam ansvaret for datasikkerhet og digitaliseringsstrategi.

Byggeområde for landbasert oppdrett med kraner og folk
Foto: André Riise – Nettrakett

Bygger digital grunnmur for fremtiden

Med dagens globale og standardiserte skytjenester kan man oppnå brukervennlige løsninger som kan skaleres både opp og ned iht. dagens og fremtidens behov. Digital transformasjon stiller store krav til teknologiske byggesteiner i design av moderne tjenester. Fremtidig verdiskapning forutsetter en solid digital grunnmur med en sikker og automatisert infrastruktur.

iteam og Vikt bidrar med plattformen som holder hele den digitale arkitekturen samlet. I det spennende nordnorske IT-partnerskapet ivaretar man en plattform som både holder bransjens høyeste sikkerhetsnivåer samtidig som den effektivt binder sammen de digitale tjenestene til Andfjord Salmon. Dermed får de utnyttet sitt potensial for innovasjon og næringsutvikling i årene som kommer.

En riktig dimensjonert løsning med et fremtidsrettet design legger grunnlaget for bruk av maskinlæring og kunstig intelligens. Det er ingen tvil om at sensorikk og kunstig intelligens som kan analysere enorme datamengder i sanntid vil endre havbruksnæringen i årene som kommer. Det er derfor avgjørende med en god IT-infrastruktur for å kunne nyttiggjøre seg av dataene man eier, skalere i takt med utviklingen, ivareta sikkerheten og ha nok kraft til å kjøre store analyser basert på kognitiv teknologi for å sikre god fiskevelferd.

Tre menn med refleksvest på byggeområde
Foto: André Riise – Nettrakett

Kontroll på egne data 

Med Microsoft Azure som skyplattform kan Andfjord Salmon samle data og tjenester fra sine leverandører på én plass under eget eierskap.

«Med en gjennomtenkt solid infrastruktur er det enklere å utnytte egne data og benytte disse til innovasjon. Å tilrettelegge for bruk av AI ved å tilgjengeliggjøre datastrømmer i vårt område i Azure er viktig for å kunne forutse problemer ved hjelp av Big Data. Kunstig intelligens kan hjelpe oss å forutse hva som kan skje i frem i tid med biomassen og fiskevelferden ved hjelp av algoritmer.»
Sier Bjarne Martinsen – CFO i Andfjord Salmon, og fortsetter:

«Alle datapunkter og datasystemer samles inn i Microsoft Azure hvor de analyseres. I et slikt høyteknologisk anlegg må vi ha kontroll og vite hva som foregår innenfor de kritiske komponentene. For å kunne drive utvikling og ta lærdom av data fra første generasjon fisk slik at dette kan benyttes i fremtidige simuleringer, er det viktig med et solid teknologisk rammeverk».

Personer i refleksvest ser på bygningsområdet
Foto: André Riise – Nettrakett

Finner sammenhenger med AI

Datasystemene logger alle prosesser kontinuerlig slik at Andfjord har et godt tallmateriale på hva som skjer til enhver tid.

«Det gjøres mye spennende i bransjen innen analyse av adferd hos fisk og andre innsamlede velferdsindikatorer, som også er svært interessant for oss. Analyse av disse datastrømmene kan gi oss et tidlig varsel om fiskens helse- og velferdsutvikling, og gir oss dermed mulighet til å sette inn tiltak for å forebygge nedsatt trivsel, dødelighet og sykdommer. Samtidig kan vi finne årsakssammenhenger mellom miljøparametere som for eksempel vannkvalitet og sykdommer, som vi tidligere ikke har sett. Bruk av AI vil gi oss et godt beslutningsgrunnlag for å optimalisere drift og fiskevelferd. Datamengden fra sensorer og videostrømmer er monumental, det er lett å drukne i data, og vi er avhengig av AI som kan plukke ut de viktige sammenhengene for oss».
Christine Thomassen, Veterinær – Fiskehelseansvarlig i Andfjord Salmon

Skroll til toppen