Å drive en kommune er ikke det samme som å drive privat virksomhet

Ullensvang kommune er ein attraktiv stad å bu, arbeida og starta næringsverksemd! Her finn du fjord, fjell, fonn, frukt, landbruk, havbruk og verdsleiande industri i ein og same kommune. Kommunen har omlag 11 000 innbyggjarar, der Odda er administrasjonssenter i kommunen omkransa av sterke bygder.

Ullensvang kommune i Vestland fylke ble etablert i 2020 ved sammenslåingen av kommunene Ullensvang, Odda og Jondal. Da endret IT-behovene seg i takt med både størrelse og tjenestebehov, og etter en grundig anbudsprosess ble iteam nylig valgt som IT-leverandør til kommunen.

-Vi satt med en utrolig sterk følelse av at iteam hadde forstått hva Ullensvang kommune trenger. Da vi så hva de leverte i anbudsrunden fikk vi inntrykk at dette var en aktør som forstår behovene og kompleksiteten i offentlig sektor, sier Øystein Undem, som er virksomhetsleder for digitale tjenester i Ullensvang kommune

-Gjennom prosjektet og driften skal iteam forenkle og forbedre den digitale plattformen til Ullensvang kommune, redusere totalkostnadene innenfor IT og bedre brukeropplevelsen for både de ansatte og kommunens 10 900 innbyggere, sier Frode Løndal, storkundeansvarlig i nordvest hos iteam.

Kunsten å forstå en kommune

Undem forteller litt om bakgrunnen for skifte og behovet for ny IT-leverandør. Han spoler tiden tilbake til 2016. Da gikk nemlig Odda kommune over til en skybasert løsning. Etter kommunereformen slo Odda, Jondal og Ullensvang seg sammen til en kommune. IT-behovene endret seg i takt med både størrelse og tjenestebehov.

 -En annen faktor som gjør at iteam skiller seg ut, er at de forstår det som ligger i kommunal drift. Å drive en kommune skiller seg fra det private. En stor privat virksomhet har kanskje 6-7 applikasjoner. Ullensvang kommune har godt over 100, samt et komplekst tjenestetilbud. Nå har vi fått en leverandør som forstår oss, og som har gode tanker om hvordan vi kan utvikle oss videre, sier Øystein Undem.

 -For innbyggerne i kommunen, som selvsagt er det viktigste, betyr det at ansatte får enda mer effektive IT-løsninger slik at de får mer tid og ressurser til hovedoppgavene sine: tjenesteproduksjon, sier Øystein Undem og presiserer følgende:

 -Sikkerhet, trygghet og oppetid er også helt avgjørende. I vår tid er samfunnssikkerhet og trygg oppbevaring av data utrolig viktig. Alle innbyggere i Ullensvang kommune skal vite at IT-systemene våre er så trygge som de kan bli, sier Undem.

iteam med Ullensvang kommune:
Bak fra venstre: Anders Oma, Claudio Mentuccia og Arnved Lund (Ullensvang), Thomas Sæterdal (iteam), Arild Ringøy (Ullensvang), John Hinsverk (iteam).
Fremre rekke fra venstre: Terje Sæterdal, Fredrik Øvrelid og Frode Løndal (iteam), Øystein Undem og Eva Rekkedal (Ullensvang), Jan-Erik Hauge og Kjetil Hagman (iteam)

Teamet fungerer

For iteam betyr det nye samarbeidet med Ullensvang kommune selvsagt økt omsetning, men kanskje i enda sterkere grad at forretningsmodellen «Global IT lokalt» fungerer. IT-selskapet har allerede flere kommuner i porteføljen, og ser for seg vekst innen dette segmentet. For Frode og teamet hans er dog ikke dette viktigst nå.

-Vi har hatt en veldig god prosess, og nå ser vi fram til å gjøre en skikkelig god jobb. Det er inspirerende og engasjerende å jobbe med Ullensvang som har så komplekse behov, hvor vi samtidig ser mange gode løsninger og muligheter for forbedringer, sier Løndal.

-Nærmeste iteam-avdeling er bare et par timer unna Odda og Ullensvang. Vi har kompetansen lokalt, og drar i tillegg inn ressurser fra ulike deler av landet i slike prosjekter. Prosjektlederen vår sitter for eksempel i Arendal. Det viser at vi drar veksler på hverandre, og at vi kan levere de samme sikre og smarte IT-løsninger like godt til våre lokale kunder som til våre nasjonale, sier Frode Løndal.

Han kan si mye om Ullensvang kommune og hva iteam skal levere, men oppsummerer egentlig alt i en setning:

-For en kommune med så mange brukere og behov, koker det ned til en ting: IT-systemene skal bare fungere.

Skroll til toppen