iteam 365

Har du liten eller ingen kontroll på klienter i nettverket ditt, er du usikker på hva som installeres og hva som deles, og er det manglende rutiner for hva som skjer når medarbeidere ansettes eller slutter?

Vår skybaserte pakkeløsning iteam 365 bidrar til økt IT-sikkerhet, enklere pålogging, integrasjon mellom bedriftens systemer, sikker deling av filer og effektiv kommunikasjon og samhandling.

 • To-faktor pålogging på alle brukerkontoer
 • Pålogging begrenses basert på geografi
 • Standardisert oppsett sørger for sikkerhet på klient og brukerkonto
 • Kontroll og oversikt over enheter som har tilgang til bedriftsdata
 • Automatisk installasjon av nye maskiner
 • Virus- og spam-beskyttelse
 • Backup av dokumenter & e-post (OneDrive og Exchange online)
 • E-post, Teams og OneDrive med 1TB lagringsplass i skyen
 • Office-pakken

Interessert i et tilbud? Fyll ut skjemaet nedenfor, så tar vi kontakt med deg:

Ditt navn
Firma
E-post
Kommentar
Tusen takk for din henvendelse. Vi tar kontakt med deg om kort tid.
Her har det dessverre skjedd en feil. Vennligst gå gjennom utfyllingen av skjemaet og prøv igjen.

Løsningen dekker alle grunnleggende behov for både små og store virksomheter, og ivaretar sikkerhet og overvåkning av klienter, skrivere, nettverk, servere, fagsystemer og databaser:

Smarte klienter

Det sies at den største sikkerhetsrisikoen i enhver bedrift er oss mennesker. Men hva da med utstyret hver enkelt av oss bruker; datamaskiner, mobiltelefoner og andre klienter? Hvor viktig er det ikke å gjøre disse verktøyene så smarte som mulig for i størst mulig grad redusere sikkerhetsrisikoen vi menneskene utgjør? Tradisjonelt sett har det ikke vært sentralstyring av klienter, men med vår nye arbeidshverdag, hvor vi jobber både fjernt og nært, er dette viktigere enn noen gang.

Med sentralstyring gjør du klientene smartere, sikrere og mer effektive. Du kan spare mange arbeids- og konsulenttimer ved å automatisere innstallering av nye klienter, samt forsikre deg om at ingen medarbeidere laster ned eller tar i bruk programvarer eller nettsider som ikke er sikkerhetsklarert.

Riktig tilgang til de ulike fagprogrammene og samhandlingsverktøy sikrer en god og effektiv arbeidsdag for hver enkelt medarbeider uansett om de er på hjemmekontor, på reise eller til stede i bedriftens kontorlokale. Uansett fra hvor, skal hver enkelt kunne jobbe trygt, effektivt og sikkert, og samtidig utgjøre en minimal risiko for virksomheten.

Smarte klienter er en ferdig pakke med alt du trenger rundt bruker- og klientsikkerhet, og pakkene kommer i ulike størrelser basert på ulike behov.

Standard

 • Sikker pålogging
 • Enkel drift av klienten
 • Overvåking i sanntid
 • Virusbeskyttelse i sanntid
 • E-post

Premium

 • Sikker og risikobasert pålogging
 • Drift av klient
 • Klargjort for styring av mobile enheter
 • Overvåking i sanntid
 • Virusbeskyttelse i sanntid
 • Microsoft 365
 • Backup av dokumenter & e-post
 • Autopilot på utrulling av nye maskiner
 • E-post

Enterprise

 • Sikker og risikobasert pålogging
 • Standard policy oppsett
 • Drift av klient
 • Overvåking i sanntid
 • Virusbeskyttelse i sanntid
 • Microsoft 365 Apps for Enterprise
 • Backup av dokumenter & e-post
 • Dokumentklassifisering med utvidet sikkerhetspolicy
 • Sporbarhet på «Shadow IT»
 • Autopilot på utrulling av nye maskiner
 • Windows 10 Enterprise-oppgradering
 • E-post

I tillegg til de ulike pakkene kan man bygge på med ulike opsjoner, tilpasset behovet du har til din bedrift.
Snakk med oss for å få tilpasset den riktige løsningen for deg.

Smart applikasjonstilgang

De fleste virksomheter er avhengige av fagsystemer som ivaretar særskilte funksjoner innenfor spesifikke fagfelt; f.eks. regnskapssystemer og pasientjournaler. Slike systemer består ofte av en applikasjon, database, filserver, kobling mot eksterne tjenester, m.m. Dersom hver enkelt medarbeider skulle hatt alle disse elementene installert på sin PC, ville det gått på bekostning av sikkerhet, integritet til dataene, og i tillegg svært kostbart ift. Lisenser, daglig drift og vedlikehold.

Derfor har sentralisert leveranse av fagsystemer vært vanlig i mange år, hvor applikasjoner er installert på en terminalserver og knyttet mot databaser, filservere, backupsystemer, osv.

Smart applikasjonstilgang fra iteam er en skyplattform som gir dine medarbeidere enkel og sikker tilgang til fagapplikasjoner, dokumenter og kontorstøtteverktøy. Fra hvor som helst, med alle typer enheter. Og billigere enn tradisjonelle løsninger som krever ekstra tredjepartslisens.

Vi leverer løsningen gjennom verdens mest moderne terminalserver-plattform, Microsoft Azure. En komplett løsning tilpasset virksomheter i alle størrelser.​

Inneholder:​

 • Komplett skyplattform med alt du trenger for å kjøre dine fagsystemer i skyen.​
 • Dedikert plattform kun tilgjengelig for din virksomhet.
 • Skalerbar (øk eller reduser antall servere «i fart»).​
 • Bred databasestøtte (de aller fleste typer databaser er støttet)​
 • Støtte for alle typer klienter (PC/Mac/Linux/mobil/nettbrett/nettlesere)​
 • Fullintegrert med Microsoft 365​
 • Sikker tilkobling​
 • Proaktiv overvåking
 • Profesjonell backup​
 • Datasenter lokalisert i Norge​
 • Mulighet for vaktberedskap 24/7/365.
 • Fast pris pr. mnd.​
Smart samhandling

Alle virksomheter har behov for smart samhandling, uansett størrelse eller mengde informasjonsutveksling. Spesielt bedrifter som arbeider med saksbehandling, utvikling, prosjekter og tilhørende dokumentasjon har behov for å utvikle, dele og gjenfinne informasjon. Våre løsninger skal inspirere til, og muliggjøre at denne samhandlingen gjennomføres på en bærekraftig, smidig og brukervennlig måte.

Vi leverer brukervennlige, modulbaserte løsninger som er fleksible og skalerbare etter din virksomhets behov, og inkluderer:

 • Behovsanalyse
 • Implementering
 • Opplæring
 • Support
Invo

Invo leverer komplette standard løsninger for Microsoft 365 som forenkler medarbeidernes hverdag, automatiserer rutiner og strukturerer all informasjon gjennom én brukervennlig arbeidsflate. Som sertifisert Invo-forhandler leverer vi enkeltmoduler og bransjeløsninger til bedrifter og offentlige aktører i hele Norge.

Vi tilbyr følgende løsninger fra Invo:

Invo Connect
Applikasjon integrert med Microsoft 365 som forenkler gjenfinning og lagring av selskapsinformasjon. Les mer

Invo Start
Gir dine medarbeidere tilgang til en brukervennlig startside, som også fungerer som kommunikasjonsportal for effektiv deling av informasjon i bedriften. Les mer

Invo Prosjekt
Få rask oversikt over dokumenter, oppgaver og deltagere i et prosjekt. Viktig informasjon lagres og deles enkelt med noen få tasteklikk. Les mer

Invo Dokumentsenter
Dette er verktøyet for administrasjonen, hvor dere finner alle selskaps- og avdelingsrelaterte filer. Modulen erstatter typiske fellesområder og -mapper på filserveren. Les mer

Invo Sak
Gir dine brukere tilgang til all kritisk informasjon og dokumentasjon i ett og samme vindu. Med Invo Sak får organisasjonen en effektiv plattform for samhandling i alle saker tilknyttet virksomheten. Les mer

Invo Kvalitetssystem
Gir dine medarbeidere en enklere hverdag med tilgang til all informasjon om bedriftens rutiner, prosessbeskrivelser og maler samlet i et brukervennlig kvalitetsstyringsystem. Les mer

Invo Kontrakt
Få oversikt og kontroll over alle bedriftens kontrakter med automatiske e-postvarslinger for oppfølgning. Les mer

Invo Prosjektstyringsverktøy
Et godt prosjektstyringsverktøy gir organisasjonen full kontroll på sine prosjekter og bidrar til en smidig prosjektgjennomføring. Les mer

Workpoint

WorkPoint 365 er en skybasert løsning som gir deg den fulle verdien av produktivitetsverktøyene du kjenner fra Microsoft 365-suiten. WorkPoint er en brukervennlig, skalerbar og dynamisk løsning som gir deg effektiv dokumenthåndtering, prosjektstyring, samt strukturering av saker, kontrakter, medarbeidere, kunder og kvalitetssystem. Både for internt og eksternt bruk.

Med WorkPoint på toppen av din Microsoft 365-løsning oppnår du:

 • struktur på ustrukturert data
 • compliance i henhold til lovkrav
 • en løsning som håndterer alle dokumenttyper
 • bruk direkte fra Outlook, Teams og andre produktivitetsverktøy fra Microsoft
 • overblikk og tilgjengeliggjøring av viktig data og informasjon

WorkPoint kommer i ferdige moduler basert på legoprinsippet. Med alt du trenger for moderne og brukervennlige løsninger. Løsningen er fleksibel og skalerbar som gjør at det er enkelt å komme i gang. WorkPoint sine løsninger er spesielt tilpasset offentlig sektor, regnskap & revisorer, arkitektur-, ingeniører- og bygg, produksjon, og tjenesteytende aktører.

De ulike modulene du kan velge mellom er:

 • Prosjektstyring
 • Saksstyring
 • HRM
 • Ledelse
 • Kontraktsstyring
Smart sikkerhet

Tradisjonell IKT er vanligvis uten kognitiv kapasitet, og kan verken lære selv eller trekke egne slutninger. Menneskelig styring og interaksjon er derfor nødvendig, men medfører høy risiko for feil og forsinkelser. Fordi vi mennesker ikke klarer å holde tritt med utviklingen og det økende trusselbildet.

Moderne tjenester er smartere. De kan lære seg hva som er normalt over tid, og reagere på millisekunder når uventede hendelser oppstår.​

Våre sikkerhetstjenester utnytter den kognitive kapasiteten i moderne tjenester. Noen kaller det maskinlæring og kunstig intelligens.​ Vi kaller det smart sikkerhet.

Beskytt nettverket ditt og dine medarbeidere mot sofistikerte angrep og nye, ukjente trusler. Her får du IT-sikkerhet på sitt beste, med smart teknologi som lærer seg hva normal aktivitet er. For deretter å varsle og stoppe unormal aktivitet basert på kunnskap.​

Inkludert:​

 • Nettverkssikkerhet​
 • E-postsikkerhet​
 • Integrasjon med Microsoft 365​
 • Azure Cloud Connector
Smart backup

Gode backup-løsninger er en nødvendighet og forutsetning for stort sett alle virksomheter i dag. Og de fleste har på bakgrunn av økte krav til sikkerhet, økonomi og kompetanse gått bort fra å drifte dette selv.

Det finnes et utall leverandører og systemer på markedet, men ikke alle tilbyr fullverdig sikkerhetskopiering og enkel gjenoppretting som en del av løsningen.

Basert på «best practice» i både egne datasentre og i skyen, har vi satt opp ferdige backup-løsninger som plasserer sikkerhetskopier på en eller flere sekundære lokasjoner uavhengig av hvor produksjonsdataene dine er:

Microsoft 365-backup

Profesjonell skybasert backup av data som virksomheten og dine medarbeidere har lagret i skyen.​

Inkludert:​

 • Daglig backup av e-post (Exchange), mapper & filer (OneDrive), sider & biblioteker (SharePoint) samt team, kanaler og innstillinger i Microsoft Teams.​
 • 20 GB lagringsplass per bruker (kan utvides).​
 • Kryptering av lagrede data​
 • SSL-kryptert trafikk ved utførelsen av backup eller ved gjenoppretting​
 • Gjenoppretting av enkelt-elementer; f.eks. en enkelt e-post i stedet for hele innboksen.​
Maskin-backup

Backup av virtuelle og fysiske servere er en selvfølge i dag. Nå er det også mulig å ta backup av klienter med den samme tjenesten. Hvis PC’en slutter å fungere, kan du fortsette å jobbe som før «i skyen» mens du venter på ny maskin.

Inkludert:​

 • Daglig backup​
 • 50 GB lagringsplass pr. maskin (kan utvides)​
 • Kryptering av lagrede data («data at rest»)​
 • SSL-kryptert trafikk ved utførelsen av backup eller ved gjenoppretting («data in transit»)​
 • Gjenoppretting av enkelt-elementer; f.eks. en enkelt e-post i stedet for hele innboksen.​

​Funksjoner og fordeler:

 • Backup i skyen for ekstra sikkerhet utenfor dine kontorer.​
 • Start opp maskinen din som virtuell maskin i skyen ved krisesituasjoner.​
 • Gjenopprett maskinen din til samme eller annen maskinvare.​
 • Velg bort filtyper du ikke ønsker å ta backup av.​
 • Ødelagte blokker på harddisken tas ikke backup av.​
 • Få tilgang til reparasjonsverktøy via oppstartsdisk.​
 • Velg hvilken type e-postvarsling du ønsker (suksess/advarsler/feil).​
 • Støtte for Mac.​
 • Alt lagres innenfor Norges grenser.
Smart e-postsignatur

Mange virksomheter lar hver enkelt medarbeider lage sin egen e-postsignatur. Ofte basert på mer eller mindre avanserte veiledninger. En slik tilnærming gjør at endringer i etterkant nærmest er like umulig som å sikre at alle lager lik signatur.

En profesjonell e-postsignatur med din virksomhets logo tydeliggjør merkevaren din, og er et rimelig og effektivt markedsføringsverktøy.

Med iteam smart e-postsignatur får du tilgang til en nettbasert tjeneste som administrerer e-postsignaturene i virksomheten. Endringer gjøres på én plass, og man kan enkelt rulle ut unike signaturer pr. medarbeider, pr. avdeling, eller for hele organisasjonen.

All e-post får en dynamisk og profesjonell signatur uavhengig av hvilken enhet som benyttes, inkl. PC, Mac, mobiltelefoner, nettbrett og nettleser. Ikoner for sosiale medier, kampanjebannere og viktig informasjon kan også legges inn.

Fordeler:

 • Ingen lokal installasjon eller vedlikehold​
 • HTML-signaturer for alle typer enheter​
 • Dynamisk markedsføringsinformasjon kan legges inn med start- og stoppdato.
 • Ulike signaturer kan benyttes for intern og ekstern e-post, samt for svar
 • Personlige foto kan legges inn i signaturen​
 • Avdelinger kan benytte ulike signaturer​
 • Stort utvalg ferdige maler​
 • Kontaktdetaljer kan hentes fra Office 365.
 • Tjenesten overvåkes 24/7 og har 99,99% oppetidsgaranti​
Smart utskrift

Se for deg en utskriftsløsning uten kabler, VPN-oppkobling eller terminalservere; en løsning hvor du kan skrive ut fra hvor som helst, når som helst, og fra hvilken som helst slags enhet til alle tilgjengelige skrivere i nettverket ditt.

iteam smart utskrift er en slik fleksibel, sikker og brukervennlig utskriftstjeneste. Det eneste som må installeres er et program på hver enkelt brukers maskin (Windows/Mac). Det krypterer og lagrer utskrifter på maskinen, bruker skytjenesten for å finne den skriveren som skal benyttes, og henter riktige drivere for skriveren dersom de mangler.

Funksjoner og fordeler:

 • Sentralisert drift av skrivere fra skyen.​
 • Automatisk installasjon av drivere og utskriftskøer.​
 • Utskrifter blir kryptert ved sending fra klient til skriver.
 • Utskrift forlater ikke lokalnettverket.​
 • Sikker «print release» av konfidensielle dokumenter ved hjelp av mobil-app.
 • Støtte for alle USB- og nettverksskrivere.​
 • Støtte for Windows, Mac, Chromebook, iOS og Android.​
 • Skriv ut fra hvilken som helst enhet, til hvilken som helst skriver.

Mats Øygård

CCO BID & Modern Workplace

+47 95022940

mats.oygard@iteam.no

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Skroll til toppen