Vi sier gjerne at IT-sikkerhet starter i hodene hos folk. Men hvis IT-systemene ikke er analysert og tilrettelagt, og medarbeiderne ikke har fått opplæring i informasjonssikkerhet, hjelper det lite hvor skarpe hoder man har i bedriften.

Det er et uttrykk som heter «å skyte spurv med kanoner», som henspiller på at man bruker overdrevent kraftige midler i en situasjon som ikke tilsier at det er nødvendig. Nettkriminalitet har blitt en profesjonell industri, og det kan i noen tilfeller virke som bedrifter rammes uansett hvor kraftige kanoner de har. Men kan det være at de ikke har riktig ammunisjon?

Vi har utviklet en 4-stegs metode som gjennom kartlegging og simulering analyserer din bedrifts motstandskraft mot dataangrep, uavhengig av hvilken driftsleverandør dere har i dag. Basert på resultatene fra disse analysene foreslår vi tilpassede sikkerhetsløsninger og opplæringsprogram for virksomheten:

  1. Kartlegging og analyse av eksisterende fysisk og virtuell infrastruktur, datatrafikk inn og ut av nettverket, samt medarbeidernes vaner og holdning til IT-sikkerhet. Vi kartlegger det vi kan finne av nettverksutstyr, klienter m.m. i virksomheten.
  2. Vi gjennomfører simulerte dataangrep med bl.a. «Phishing» og «Spearphishing». Resultatene fra kartlegging og simulering sammenfattes i en rapport, og vi foreslår tilpassede sikkerhetsløsninger for virksomheten.
  3. iteam gjennomfører felles spesialtilpasset opplæring for alle medarbeiderne i bedriften. Her vises det til reelle angrepsmetoder, hvordan de kriminelle opererer, og vi gir råd og veiledning om gode sikkerhetsrutiner.
  4. Trusselen er konstant, men metodene endrer seg. Derfor er det viktig å trene kontinuerlig på IT-sikkerhet. Vår sikkerhetstrening er en abonnementsbasert tjeneste med mål om bevisstgjøring og trening på IT-sikkerhet. Tjenesten leverer statistikker og rapporter, og en score basert på flere faktorer viser fremdrift gjennom hele året.

Jack Markus Anthonsen

CISO

+47 97038000

jack.markus.anthonsen@iteam.no

Scroll to Top