En sikker skyreise

Carasent utvikler digitale løsninger som fremmer pasientmedvirkning, reduserer administrasjon og øker kvalitet i helse- og omsorgstjenester, samt arbeidsmarkedet.

Carasent leverer innovative journal- og samhandlingsløsninger innen helse og omsorg, og har ekstremt strenge krav i forhold til datasikkerhet rundt sine fagsystemer. Så da de skulle ta sine løsninger i skyen, var sikkerhet, kompetanse og tilgjengelighet tre av de viktigste kriteriene ved valg av IT-leverandør.

iteam er en av de største leverandørene i Norge på skytjenester fra Microsoft Azure, og er i tillegg sertifisert tjenesteleverandør for både Amazon Web Services og Google Cloud. Vi har også egne datasentre i Norge, blant annet Bluefjords på Vestlandet.

I denne filmen kan du lære mer om hvorfor Carasent anså iteam som en sikker og fremtidsrettet samarbeidspartner da de skulle starte sin skyreise.

Skroll til toppen