Global IT ble portåpner hos Igland Garasjen

Igland Garasjen har i mer enn 50 år vært Norges største leverandør av egenproduserte garasjer.

Ved bruk av global teknologi og egenproduserte maskiner i store, moderne industrilokaler i Grimstad, framstår Igland Garasjen i dag som den mest moderne og rasjonelle garasjefabrikken i Skandinavia.

Våre avdelinger i Arendal og Kristiansand har lenge hatt ansvar for IT-driften hos Igland, og da 5-årsavtalen nærmet seg slutten, samlet vi ressurser fra flere av våre lokasjoner og inviterte kunden til et samarbeids- og utviklingsmøte. Målet var å evaluere samarbeidet så langt, og se hvilke forbedringsmuligheter som kunne ligge i bruk av ny teknologi.

Daværende løsning ble driftet fra vårt datasenter, men kunden syntes ikke de fikk full utnyttelse av Office 365 og Teams (videomøter) inne i plattformen. De ønsket en løsning der alt ville fungere like bra uavhengig av hvor de jobbet.

Vår avdeling i Narvik har opparbeidet seg svært god kompetanse og erfaring med Azure og Windows virtuell desktop gjennom arbeidet med å migrere eget datasenter og 700 kunder til skyløsningen. I kombinasjon med klienthåndtering som sikrer ett globalt brukernavn og sømløs og sikker pålogging til alle tjenestene som man har behov for, gir dette en moderne løsning med stor grad av fleksibilitet og leverandørfrihet som underbygger kundens strategi og mål.

Møtet dreide seg derfor raskt om hvordan vi i team kunne ta større ansvar for IT-driften, og gi Igland Garasjen best mulig løsning for framtiden.

Den nye avtalen mellom Igland Garasjen og iteam kan kort oppsummeres i følgende leveranse:

  • Totalansvar for IT-løsningen med Azure plattform
  • Klientdrift med sikkerhetsløsninger (Microsoft / Intune)
  • Løsninger for å ivareta kundens personvern- og informasjonssikkerhetspolicy (GDPR)
  • Internettlinjer
  • Nettverk (LAN / Wi-Fi)
  • Brannmurer
  • Telefoni
  • Print som en tjeneste

Løsningen blir fakturert månedlig pr. bruker / lokasjon, noe som gir Igland et oversiktlig, forutsigbart og skalerbart IT-regnskap. Avtalen gir også kunden fri support og selvfølgelig ett kontaktpunkt (SPOC) hos iteam.

Kundeuttalelse:

«iteam har vært leverandør av IT-tjenester for Igland Garasjen AS i en årrekke. De har mange løsningsorienterte medarbeidere med god kompetanse. Senhøsten 2021 ble våre dataløsninger migrert til Azure og Windows virtual desktop. iteam løste dette på en god måte, de tok kommunikasjonen med 3. partsleverandører og ledet prosjektet meget tilfredsstillende. De har også en bra supportavdeling som hjelper oss med daglige IT-utfordringer av stort og smått»
Hallstein Ulvshus, Igland Garasjen AS

Skroll til toppen