Smarte løsninger

Serversky

Iteam serversky er en skyplattform som gir dine medarbeidere enkel og sikker tilgang til fagapplikasjoner, dokumenter og kontorstøtteverktøy. Fra hvor som helst, med alle typer enheter.

HR og lønn

mer for HR og lønn samler alt av personaldata på ett sted. De tilrettelegger for en strømlinjeformet informasjonsflyt på tvers av organisasjonen. En komplett lønnsløsning sikrer samtidig at tidsrapporter, utlegg og andre bestemmelser blir til korrekt lønn.

Skyprint

iteam skyprint har en god og fremtidsrettet løsning for dette, som er 100% serverfri, og 100% skybasert. Man får her tilbake kontrollen og administrasjonen man hadde i tradisjonell IT, oppgradert til å bli håndtert via skyen.

E-postsignatur

Med iteam e-post signatur får virksomheten er enkel, kraftfull og sentralisert administrasjon av e-postsignaturen på all e-post som sendes fra virksomheten.

TIFF-kveld

Som en av samarbeidspartnerne til Tromsø International Film Festival har vi gleden av å invitere deg til TIFF-kveld.

Fortinet OT workshop

Vi inviterer til workshop om cybersikkerhet for trygge, pålitelige og sikre industrielle kontrollsystemer (ICS).

Scroll to Top